Major en minor

Het merendeel van onze opleidingen werkt tot september 2024 nog volgens de major-minorstructuur. Het hoofdonderdeel van je opleiding heet de major. Hiermee behaal je 210 studiepunten. Om je opleiding af te ronden moet je 240 studiepunten behalen. Voor de overige 30 punten volg je een minor naar keuze. Dit doe je in het derde of vierde jaar van je opleiding. Een minor duurt een half studiejaar.

Deze major-minorstructuur biedt je de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan de inhoud van je opleiding. Met de minor die je kiest, kun jij je kennis verdiepen of juist verbreden. Of jezelf voorbereiden op een masteropleiding. Avans heeft ook een hbo-masteraanbod, dat in 2025 uitgebreid wordt. Je kiest een minor die past bij jouw persoonlijke interesses en ambities.

Bekijk alle informatie over het minoraanbod en hoe je je keuze maakt

Onderwijs in modules

Vanaf september 2024 is er binnen Avans bij de voltijdopleidingen geen sprake meer van deze major-minor structuur, maar van (vrijekeuze) modules. De deeltijdopleidingen werken al langer met deze modules. Zo kun je nog meer dan voorheen jouw persoonlijke leerroute samenstellen, waardoor je diploma straks precies jouw kennis en vaardigheden weerspiegelt.

Een aantal van deze modules zullen ook voor studenten buiten Avans beschikbaar zijn. Voor hen blijft de term ‘minor’ wel bestaan, maar binnen Avans spreken we van ‘modules’. Avansstudenten kunnen wel nog steeds deelnemen aan minoren van andere hogescholen.