Het Avans Ondernemerscentrum

Het Avans Ondernemerscentrum is het startpunt voor innoveren en ondernemen bij Avans Hogeschool. We stimuleren ondernemerschap bij studenten, docenten, lectoren en ondernemers. Wij helpen ondernemers bij de uitwerking van een slim idee of hun ambitie om te groeien. En wij ondersteunen studenten en docenten bij het opstarten van een eigen bedrijf of de doorontwikkeling van hun eigen bedrijf.

Studenten verrijken hiermee hun cv. Lectoren en docenten delen hun kennis en expertise. Ondernemers krijgen nieuwe inzichten, oplossingen of inspiratie. 

Vraagstukken aanmelden blijft mogelijk

Vanwege de coronamaatregelen wordt het onderwijs bij Avans nu digitaal gegeven. Studenten werken bijvoorbeeld online aan opdrachten uit de praktijk. Als u een actueel vraagstuk heeft, bijvoorbeeld omdat de coronacrisis om snelle aanpassingen vraagt, denken wij graag met u mee over creatieve oplossingen. U kunt ook in deze periode dus opdrachten aanmelden. Telefonisch contact opnemen kan ook, via  088 - 525 77 37.

Onze aanpak

Wij pakken vraagstukken multidisciplinair aan. Onderzoekers, lectoren, docenten en studenten werken samen met u aan de uitwerking van een idee tot een product of dienst. En we onderzoeken de haalbaarheid ervan. Docenten en lectoren doen dit vanuit hun expertise. Onze studenten gaan ermee aan de slag tijdens:

stages
afstuderen
projecten
experimenten
onderzoeksopdrachten 
consultancy

Bekijk de praktijkopdrachten en projecten van ondernemers die al eerder samenwerkten met het Avans Ondernemerscentrum.

Regio 

Om innovatie en ondernemerschap in de regio te bevorderen participeert het Avans Ondernemerscentrum namens Avans Hogeschool in diverse kennisnetwerken in de regio. Wij zijn onder andere partner van het Brabantse programma voor start-ups: Braventure en de Grow Campus. Lees meer over samenwerken in de regio.