Het Avans Ondernemerscentrum

Het Avans Ondernemerscentrum is het startpunt voor innoveren en ondernemen bij Avans Hogeschool. We stimuleren ondernemerschap bij studenten, docenten, lectoren en ondernemers. Wij helpen ondernemers bij de uitwerking van een slim idee of hun ambitie om te groeien. En wij ondersteunen studenten en docenten bij het opstarten van een eigen bedrijf of de doorontwikkeling van hun eigen bedrijf.

Studenten verrijken hiermee hun cv. Lectoren en docenten delen hun kennis en expertise. Ondernemers krijgen nieuwe inzichten, oplossingen of inspiratie. 

Onze aanpak

Wij pakken vraagstukken multidisciplinair aan. Onderzoekers, lectoren, docenten en studenten werken samen met u aan de uitwerking van een idee tot een product of dienst. En we onderzoeken de haalbaarheid ervan. Docenten en lectoren doen dit vanuit hun expertise. Onze studenten gaan ermee aan de slag tijdens:

stages
afstuderen
• projecten
• experimenten
onderzoeksopdrachten 

Regio 

Om innovatie en ondernemerschap in de regio te bevorderen participeert het Avans Ondernemerscentrum namens Avans Hogeschool in diverse kennisnetwerken in de regio. Wij zijn onder andere partner van het Brabantse programma voor start-ups: Braventure. Lees meer over samenwerken in de regio.