Werktuigbouwkunde hbo opleiding voltijd Avans Hogeschool

Samen werken aan innovatie

Ben jij als bedrijf of instelling op zoek naar de kracht van co-creatie voor jouw vraagstuk én wil je impact maken op de maatschappelijke transitie-uitdagingen in onze samenleving? Dan zou samenwerken in een HELIo iets voor je kunnen zijn.

Hybride Externe Leer- en Innovatieomgevingen (HELIo's) zijn fysieke locaties verspreid over Noord-Brabant en Zeeland, buiten de muren van Avans. Hier komen studenten, docenten, onderzoekers en partners uit bedrijfsleven, samenleving en overheid samen. Afhankelijk van de vraag wordt op deze locaties interdisciplinair geleerd, gemaakt, onderzocht, ontwikkeld, ontworpen, geïnnoveerd en getest. HELIo’s zijn in principe gericht op de stedelijke regio’s waarin Avans is gevestigd.

Leven lang leren en ontwikkelen

In de HELIo's gaan we samen de uitdaging aan om concrete oplossingen te bedenken voor diverse vraagstukken. Denk aan armoedebestrijding in een woonwijk, het verduurzamen van het technisch onderhoud van een machinepark, digitalisering van het bedrijfsproces en de mogelijkheden van bio-based bouwen. Er liggen kansen voor bedrijven en instellingen om op deze unieke praktijklocaties te werken aan hun ambities op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het bijscholen op slimmer inrichten van een verpakkingsproces.

Kansen

Voor jou als ondernemer bieden de HELIo's een unieke kans om te innoveren en maatschappelijke impact te creëren. Samen met onze studenten, docenten en onderzoekers werk jij mee aan de innovatieve oplossing voor jouw vraagstuk. Vanuit het bredere maatschappelijke perspectief waarin wordt samengewerkt, kan de oplossing voor jouw vraagstuk ook bijdragen aan de beantwoording van andere vraagstukken. Zo maak je nog meer impact.

HELIo's in de praktijk

Levende planten als energieleverancier

Bij het ontwerpen en bouwen van woningen moet er meer en beter gebruikgemaakt worden van de natuur. Alleen de natuur biedt de mogelijkheid om de transitie te maken naar echte duurzame en circulaire oplossingen voor de energiebehoefte. Mbo- en hbo-studenten techniek en groen richtten zich samen op het vraagstuk of levende planten bruikbaar zijn als energieleveranciers van de toekomst.

Administratieve jungle

Een aantal bewoners gaf aan zoekende te zijn in de administratieve jungle van de gemeente Tilburg. Ze wisten niet welke formulieren en regels ze moesten volgen wanneer ze bijvoorbeeld hun woning wilden verduurzamen of wanneer ze kampten met schulden. Studenten richtten daarom een spreekuur in waar bewoners heen konden met vragen en maakten de formulieren begrijpelijker.

Bouwen aan vitaliteit

Mbo- en hbo-studenten Bouwkunde, Fysiotherapie, Accountancy, Gezondheidszorgtechnologie en Infrastructuur maakten een functioneel ontwerp voor een vitaliteitscentrum op het terrein van Fort Isabella in Vught. Dit ontwerp heeft geleid tot realisatie van dit centrum op deze locatie.