Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid doet praktijkgericht onderzoek waarin het perspectief van verschillende soorten mensen, verschillende soorten onderzoek en de invloed van de leefomgeving aan bod komt. Wij doen dit onderzoek in co-creatie met partners in gezondheid, zorg en welzijn.

Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid

De rode draad: perspectief

Ieder mens heeft er behoefte aan. Perspectief. Dat kan een mooi vooruitzicht zijn, helderheid krijgen over (on)mogelijkheden of een doel om naartoe te werken. De missie van het CoE is dan ook: Wij willen iedereen in de samenleving perspectief bieden op optimale gezondheid, zorg en welzijn.

Betrokken Wetenschap

Veel onderzoek gaat óver mensen. Bij CoE Perspectief in Gezondheid combineren we onderzoek over mensen met onderzoek mét mensen (en hun leefomgeving). Dat noemen wij ook wel Betrokken Wetenschap. Ervaringen van zorgprofessionals, patiënten, cliënten, inwoners en naasten zijn in ons onderzoek net zo waardevol als data op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. Want door samen de dialoog aan te gaan kom je tot waardevolle inzichten.

In onderzoek benutten wij 3 soorten kennis. Ervaringskennis, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Kwantitatieve data uit onder meer data science en biomedisch onderzoek combineren we met kwalitatieve data uit Betrokken Wetenschap. Zo verrijken we bestaande kennis met persoonlijke en professionele ervaringen. Dit zorgt dat we in staat zijn om doelgerichte aanbevelingen te doen die gezamenlijke perspectieven bieden op gezondheid, zorg en welzijn.

Programmalijnen

Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid biedt een brede blik op gezondheid, zorg en welzijn door het verrichten van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met onderwijs, beroepspraktijk, onderzoekspraktijk en samenleving. Dit organiseren we in 3 programmalijnen: brede gezondheid, one health en gezonde zorg.

Meer weten over onze programmalijnen en het onderzoek dat wij doen? Bezoek dan onze website: perspectiefingezondheid.nl.