Publicaties

Publicaties van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid zijn opgenomen in de HBO-Kennisbank.

Expertisecentrum Caring Society 3.0

Overzicht van publicaties. 

Jaarverslagen

In de jaarverslagen van het Expertisecentrum Caring Society (ECS) van Avans Hogeschool vind je informatie over de strategie, activiteiten en prestaties van het expertisecentrum van het voorgaande jaar. We laten zien wat de relatie is tussen de opdracht die het expertisecentrum heeft en hoe we daar voor interne en externe stakeholders invulling aan geven. Zo krijg je inzicht in wat het ECS doet en welke resultaten we bereiken.