Onderzoek door expertisecentra

Als kennisinstelling ontwikkelen we nieuwe kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor doen lectoren, docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.
De resultaten van het onderzoek implementeren we in ons onderwijs. Onderzoek doen we in verschillende lectoraten. De meeste zijn ondergebracht bij een van onze expertisecentra. 

Laat Avans uw onderzoek doen

Art, Design & Technology

Onderzoek naar cultural and creative industry, situated art and design en naar biobased art and design.

Meer informatie

Biobased Economy

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) helpt bedrijven met hun biobased-ambities.

Meer informatie

Caring Society

De zorgsector verandert. Onderzoek draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving.

Meer informatie

Sustainable Business

De economische en maatschappelijke omgeving van het bedrijfsleven en de (semi-)overheid verandert. Onderzoek draagt bij aan een duurzame regionale economie.

Meer informatie

Technische Innovatie

Het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) richt zich op het realiseren van technische innovaties voor een duurzame wereld. Overkoepelend thema is de Resilient City: een leefbare, weerbare en duurzame stedelijke omgeving.

Meer informatie

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk in onze samenleving. We willen ons veilig voelen. Op straat. Op het werk. Maar ook in huis.

Meer informatie

Stand-alone-lectoraten

Naast de lectoraten die zijn ondergebracht bij expertisecentra heeft Avans stand-alone-lectoraten. Ook zij verrichten onderzoek op een specifiek vakgebied.