Organisatie Avans Hogeschool

Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Deze kennisinstituten werkten toen al nauw samen onder één College van Bestuur.

Het College van Bestuur geeft leiding aan Avans Hogeschool. De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur. En houdt toezicht.

Academies

De opleidingen zijn verdeeld over 21 academies. Inclusief de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Wij hebben academies in de interessegebieden Economie en Bedrijf, Techniek, Gedrag en Maatschappij, Gezondheid, Exact en Informatica, Kunst en Cultuur, Recht en Bestuur, Onderwijs en Opvoeding, Aarde en milieu en Taal en Communicatie.

Onderzoek

Avans heeft 6 expertisecentra en ruim 31 lectoraten voor onderzoek. Groepen onderzoekers die praktijkgericht onderzoek doen.

Ondersteuning

Avans Hogeschool heeft 6 ondersteunende diensteenheden en 2 stafeenheden. Stafeenheden en diensteenheden zijn ter ondersteuning van de academies en het College van Bestuur.

Deelnemingen

Stichting Avans kent 3 deelnemingen. Avans Contractactiviteiten BV (100%). Avans Hogeschool BV (100% deelneming van Avans Contractactiviteiten BV, werknaam Avans+). En Stichting Juridische Hogeschool Avans–Fontys (50%).

Medezeggenschap

Onze hogeschool heeft een medezeggenschapsstructuur. Medezeggenschap speelt op alle niveaus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen onze organisatie.