Avans Hogeschool organisatie

Organisatie Avans Hogeschool

Bij Avans Hogeschool is ons eigen merk een werkwoord: Avans yourself. We zijn ambitieus en dat laten we zien. We dragen uit wát we doen, waaróm we dat doen en hóe we dat doen. Door van Avans een werkwoord te maken, claimen we onze ambitie en trots.

We leiden wendbare en veerkrachtige professionals op. Studenten van Avans die het verschil maken en impact creëren. Avans zet je op voorsprong, je leven lang. Dat is wat wij de wereld brengen.​ Waar wacht je nog op? Avans yourself.

Onze missie

Wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich een leven lang ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Onze visie

De maatschappij, de arbeidsmarkt en onze student verandert. We leven in een wereld die continu in beweging is en nooit stilstaat. Dat vraagt om flexibiliteit en samenwerken. Om vraaggericht werken met ondersteuning van data en technologie. Met wendbare medewerkers. Zo blijven we van waarde, voor onze studenten, het werkveld én onze samenleving. Voor nu en straks.

Onze waarden

Om onze ambities waar te maken blijven wij trouw aan onze waarden: maatschappelijk betrokken, ambitieus en persoonlijk. Deze 3 eigenschappen zijn typerend voor de identiteit van Avans. Ze vormen ons dna. 

We zetten altijd net dat stapje verder. Dat doen we bij Avans bovendien op basis van vertrouwen, verantwoording, persoonlijk leiderschap en lerend vermogen. In een kleinschalige omgeving waar we elkaar zien, herkennen en erkennen.

Organisatie

Avans is een kennisinstelling met een krachtige positie in Brabant, verankerd in het Brabantse werkveld. Ook daarbuiten staan we al jaren bekend als beste hogeschool die wordt gewaardeerd om haar sfeer en onderwijskwaliteit.

Onderwijs

De opleidingen zijn verdeeld over 12 academies - inclusief de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Wij hebben academies in de volgende interessegebieden:

  • Economie en Bedrijf
  • Techniek
  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid
  • Exact en Informatica
  • Kunst en Cultuur
  • Recht en Bestuur
  • Onderwijs en Opvoeding
  • Aarde en milieu
  • Taal en Communicatie

Het College van Bestuur geeft leiding aan Avans Hogeschool. De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur. Ter ondersteuning van de academies en het College van Bestuur zijn er 6 ondersteunende diensteenheden en 2 stafeenheden.

Onderzoek

Als kennisinstelling ontwikkelen we nieuwe kennis voor onderwijs en samenleving. Met ons onderzoek willen we impact hebben op maatschappelijke vraagstukken. Avans heeft 4 Centres of Expertise en 2 expertisecentra en ruim 31 lectoraten voor onderzoek. Groepen onderzoekers doen praktijkgericht onderzoek.

Avans Medezeggenschapsraad

Onze hogeschool heeft een medezeggenschapsstructuur. De Avans Medezeggenschapsraad speelt op alle niveaus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen onze organisatie.

Deelnemingen

Stichting Avans kent 3 deelnemingen. Avans Contractactiviteiten BV (100%). Avans Hogeschool BV (100% deelneming van Avans Contractactiviteiten BV, werknaam Avans+). En Stichting Juridische Hogeschool Avans–Fontys (50%).