Inkoop en aanbesteding

De afdeling Inkoop van Avans Hogeschool voert (Europese) aanbestedingen uit voor de organisatie en adviseert op strategisch en tactisch niveau over inkoop. Ook het functioneel beheer van het inkoopinformatiesysteem en contractbeheer en – management valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling.

Inkoopbeleid

Avans Hogeschool houdt rekening met duurzaam inkopen en richt zich daarbij op de duurzaamheidscriteria die door expertisecentrum Pianoo zijn opgesteld.

Lees meer over het inkoop- en contractmanagementbeleid. U vindt er ook de door Avans gehanteerde drempelbedragen. En zie ook de bijlage Procedure Klachtafhandeling bij Aanbesteden.

Voorwaarden

Onze voorwaarden met betrekking tot inkoop zijn terug te vinden in de algemene inkoopvoorwaarden (in het Engels de General Purchasing Conditions).
Op overeenkomsten die Avans vóór 1 april 2022 heeft gesloten, zijn deze inkoopvoorwaarden van toepassing (in het Engels de General Purchasing Conditions). Leveranciers verwijzen we ook naar de huisregels van Avans (in het Engels: Avans house rules).

Aanbestedingen

Alle Europese aanbestedingen staan op de website van TenderNed, de marktplaats voor aanbestedingen en onderdeel van het expertisecentrum Pianoo. Zowel lopende als afgeronde projecten staan erop. Contact over aanbestedingen verloopt altijd via de afdeling Inkoop.

In onderstaande video leggen we kort en krachtig uit hoe onze aanbestedingen in zijn werk gaan:

Hogeschool Inkoop Platform

Avans Hogeschool is aangesloten bij het Hogeschool Inkoop Platform (HIP). Het HIP stelt zich tot doel de inkoopexpertise van deelnemende hogescholen op een dusdanig niveau te brengen dat de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie binnen HIP hogescholen voor zowel het primaire proces als de ondersteunende processen als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Contact

Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda

Postadres
Avans Hogeschool
Postbus 90.116
4800 RA Breda

[email protected]

Klachtenprocedure

Voor het indienen van een klacht in het kader van een aanbestedingsprocedure kunt u contact met ons opnemen.