Avans Hogeschool, Hogeschoollaan

Inkoop en aanbesteding

De afdeling Inkoop van Avans Hogeschool voert (Europese) aanbestedingen uit voor de organisatie en adviseert op strategisch en tactisch niveau over inkoop. Ook het functioneel beheer van het inkoopinformatiesysteem en contractbeheer en – management valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling.

Inkoopbeleid

Avans Hogeschool houdt rekening met duurzaam inkopen en richt zich daarbij op de duurzaamheidscriteria die door expertisecentrum Pianoo zijn opgesteld.

Lees meer over het inkoopbeleid. U vindt er ook de door Avans gehanteerde drempelbedragen.

Voorwaarden

Onze voorwaarden met betrekking tot inkoop en levering zijn terug te vinden in de Inkoopvoorwaarden (in het Engels de General Purchasing Conditions). Hierin verwijzen we ook naar het Protocol voorzieningen en huisregels en de Leveringsvoorwaarden.

Aanbestedingen

Alle Europese aanbestedingen staan op de website van TenderNed, de marktplaats voor aanbestedingen en onderdeel van het expertisecentrum Pianoo. Zowel lopende als afgeronde projecten staan erop. Contact over aanbestedingen verloopt altijd via de afdeling Inkoop.

Hogeschool Inkoop Platform

Avans Hogeschool is aangesloten bij het Hogeschool Inkoop Platform (HIP). Het HIP stelt zich tot doel de inkoopexpertise van deelnemende hogescholen op een dusdanig niveau te brengen dat de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie binnen HIP hogescholen voor zowel het primaire proces als de ondersteunende processen als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Contact

Bijster 7-21
4817 HZ Breda

Postadres
Avans Hogeschool
Postbus 90.116
4800 RA Breda

aanbesteding.dif@avans.nl

Klachtenprocedure

Voor het indienen van een klacht in het kader van een aanbestedingsprocedure kunt u contact met ons opnemen.