Een duurzaam Avans

Onze studenten zijn de makers van de toekomst. Zij leveren een grote bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving en een nieuwe economie. Waarin we handelen binnen de draagkracht van de aarde, mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien en het andere leven op aarde in balans blijft.

Avans begeleidt hen daarin. Dit doen we door duurzame ontwikkeling als vanzelfsprekend te verweven in ons onderwijs, ons onderzoek en onze werk- en leeromgeving. Hierbij gebruiken we de duurzame ontwikkeldoelen van de VN als leidraad.