Avans Duurzaam

Avans Hogeschool wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Met duurzaam bedoelen we dat studenten en medewerkers een maatschappelijk bewustzijn hebben voor mens, milieu en welzijn. Duurzaamheid is daarom een vast onderdeel in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering.

Sustainable Development Goals

In 2018 hebben we de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmd als manier om duurzaamheid concreet vorm te geven binnen onze hogeschool. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn in 2015 vastgesteld om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De SDG’s geven een gemeenschappelijke taal en concrete handvatten om onze duurzame ambities te behalen.

SDG-charter

Voor professionele organisaties van alle sectoren die met de Sustainable Development Goals aan de slag willen is er het SDG-Charter-netwerk. Het Charter stelt bedrijven, maatschappelijke organisaties en lokale overheden in Nederland in staat effectief samen te werken bij het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in binnen- en buitenland. Avans Hogeschool is sinds juni 2018 verbonden aan de SDG-charter. 

SDG-coalitie

Avans wil het verschil maken door studenten op te leiden tot toekomstbestendige en verantwoordelijke professionals. Professionals die waarde creëren voor de maatschappij en kritische gesprekspartners zijn voor partners in de regio. Avans heeft daarom het initiatief genomen om met andere hogescholen een SDG-coalitie te vormen. Het doel van deze coalitie is om de SDG’s in de onderwijsprogramma’s te verwerken. Om er zo voor te zorgen dat alle studenten die met een diploma de arbeidsmarkt op gaan of gaan ondernemen, kennis hebben van de SDG’s en weten hoe ze hier aan bij kunnen dragen.

Duurzame ambities

Avans heeft 4 duurzame ambities vastgelegd:

  • Maatschappelijk verantwoord onderwijs
  • Duurzaam onderzoek
  • Circulaire bedrijfsvoering 
  • Sociale werk- en leeromgeving