Avans Duurzaam

Avans Hogeschool wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Met duurzaam bedoelen we dat studenten en medewerkers een maatschappelijk bewustzijn hebben voor mens, milieu en welzijn. Duurzaamheid is daarom een vast onderdeel in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering.

Avans heef 4 duurzame ambities vastgelegd:

  • Maatschappelijk verantwoord onderwijs
  • Duurzaam onderzoek
  • Circulaire bedrijfsvoering 
  • Sociale werk- en leeromgeving