College van Bestuur

Het College van Bestuur voert het dagelijks bestuur van Avans Hogeschool. De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur.

Samenstelling

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool bestaat uit 3 leden:

Contactgegevens secretariaten

Het algemene e-mailadres van het secretariaat van het College van Bestuur is [email protected].

De secretaresse van de heer Philippe Raets is
mevrouw Franka de Graaff
088 - 525 81 44
[email protected]

De secretaresse van mevrouw Jacomine Ravensbergen is
mevrouw Vittoria Gorelli 
088 - 525 03 52
[email protected]

De secretaresse van mevrouw Sarah Wilton is 
mevrouw Esther Adriaansen
088 - 525 58 27
[email protected]