College van Bestuur

Het College van Bestuur voert het dagelijks bestuur van Avans Hogeschool. De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur.

Samenstelling

Het College van Bestuur van Avans Hogeschool bestaat uit 3 leden:

Contactgegevens secretariaten

De secretaresse van de heer Paul Rüpp is
mevrouw Franka de Graaff
088 - 525 81 44
fhhm.degraaff@avans.nl

De secretaresse van de heer Diederik Zijderveld en mevrouw Jacomine Ravensbergen is
mevrouw Marinka Hermans
088 - 525 63 41
mt.hermans-broeders@avans.nl