Medezeggenschapsraad

Onze hogeschool heeft een medezeggenschapsstructuur. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) speelt op alle niveaus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen onze organisatie. In het belang van alle medewerkers en studenten. Het Dagelijks Bestuur stuurt de raad aan. En voert de regie over het medezeggenschapswerk.

De AMR bestaat uit 24 leden. 12 medewerkers en 12 studenten. Medewerkers krijgen voor hun werkzaamheden in de AMR een vergoeding in de vorm van tijd. Studenten krijgen een financiële vergoeding.

Bevoegdheden

De Medezeggenschapsraad kent 5 bevoegdheden. Meeweten: recht op informatie. Meepraten: recht van overleg. Meedenken: recht van initiatief. Meebeslissen: advies- en instemmingsrecht. En meezorgen: dat het beleid uitgevoerd wordt zoals bedoeld.

Communicatie

Een belangrijk aspect van medezeggenschap is de communicatie met de achterban. Dat zijn de medewerkers en studenten. De AMR-vergaderingen zijn openbaar. De AMR vergadert elke week. De vergaderingen zijn meestal in Tilburg.

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft Avans in 2022 genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2022/2023. Deze prijs wordt uitgereikt aan organisaties waar het beste overleg plaatsvindt in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur. 

Medezeggenschapsreglement

De rechten en plichten van de medezeggenschap van Avans zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

Meer informatie

Neem voor informatie contact op met Centrum voor Medezeggenschap via [email protected]. Je kunt ook altijd bij Centrum voor Medezeggenschap binnenlopen aan de Cobbenhagenlaan 13 in Tilburg, ruimte CB203b.