Medezeggenschapsraad

Onze hogeschool heeft een medezeggenschapsstructuur. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) speelt op alle niveaus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen onze organisatie. In het belang van alle medewerkers en studenten. Het Dagelijks Bestuur stuurt de raad aan. En voert de regie over het medezeggenschapswerk.

De AMR bestaat uit 24 leden. 12 medewerkers en 12 studenten. Medewerkers krijgen voor hun werkzaamheden in de AMR een vergoeding in de vorm van tijd. Studenten krijgen studiepunten of een financiële vergoeding.

Bevoegdheden

De Medezeggenschapsraad kent 5 bevoegdheden. Meeweten: recht op informatie. Meepraten: recht van overleg. Meedenken: recht van initiatief. Meebeslissen: advies- en instemmingsrecht. En meezorgen: dat het beleid uitgevoerd wordt zoals bedoeld.

Communicatie

Een belangrijk aspect van medezeggenschap is de communicatie met de achterban. Dat zijn de medewerkers en studenten. De AMR-vergaderingen zijn openbaar. De AMR vergadert om de 2 weken. De vergaderingen zijn meestal in Tilburg.

Medezeggenschapsreglement

De rechten en plichten van de medezeggenschap van Avans zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

Meer informatie

Neem voor informatie contact op met Bureau Medezeggenschapszaken (BMZ) via Hanneke Nolta-Stabel, bmz@avans.nl of 088 - 525 93 66 of 088-525 75 46. Je kunt ook altijd bij Bureau Medezeggenschapszaken binnenlopen. Aan de Bijster 7-21 te Breda, ruimte DA307.