Medezeggenschap

De medezeggenschap binnen Avans is ingedeeld op 3 niveaus. Deze niveaus passen bij de organisatiestructuur van onze hogeschool. Elk type orgaan heeft zijn eigen medezeggenschapsrechten.

  • Op centraal niveau behartigt de Avans Medezeggenschapsraad de belangen van alle Avansmedewerkers en Avansstudenten.
  • Op het niveau van de academies, diensten en Centres of Expertise vormen decentrale raden de medezeggenschap: de academie- en dienstraden (AR en DR) en de CoE-raad.
  • Tot slot kent elke opleiding of groep van opleidingen een opleidingscommissie (OC).

Avans Medezeggenschapsraad (AMR)

De AMR speelt op alle niveaus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen onze organisatie. De AMR bestaat uit 24 leden: 12 medewerkers en 12 studenten. 

De Medezeggenschapsraad kent 5 bevoegdheden. Meeweten: recht op informatie. Meepraten: recht van overleg. Meedenken: recht van initiatief. Meebeslissen: advies- en instemmingsrecht. En meezorgen: dat het beleid uitgevoerd wordt zoals bedoeld.

Samenstelling AMR november 2023

Communicatie

Een belangrijk aspect van medezeggenschap is de communicatie met de achterban. Dat zijn de medewerkers en studenten. De AMR-vergaderingen zijn openbaar. De AMR vergadert elke week. 

De Alliantie Medezeggenschap & Governance (AMG) heeft Avans in 2022 genomineerd voor de Driehoek 3D Trofee 2022/2023. Deze prijs wordt uitgereikt aan organisaties waar het beste overleg plaatsvindt in de driehoek medezeggenschap, toezicht en bestuur. 

Medezeggenschapsreglement

De rechten en plichten van de medezeggenschap van Avans zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.

Contact

Neem voor informatie contact op met Centrum voor Medezeggenschap via [email protected]