Avans onderwijs en kwaliteit

Onderwijs en kwaliteit

We zijn trots op de eerste plaats in de Keuzegids hbo, de ranglijst voor hogescholen, die we al jarenlang bezetten. Studenten van Avans Hogeschool prijzen de sfeer bij de opleidingen en de deskundigheid van de docenten (Nationale Studenten Enquête, 2023).

Het onderwijs en onderzoek van morgen

De goede resultaten betekenen niet dat we achteroverleunen. We werken samen aan het onderwijs en onderzoek van morgen. Met de Ambitie 2025 werken we aan flexibel onderwijs: meer keuzevrijheid voor studenten en ruimte om interdisciplinair samen te werken aan uitdagende maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Dit vereist intensieve samenwerking over opleidingsgrenzen heen en in co-creatie met onze praktijkpartners. Zo zorgen we samen voor onderwijs, onderzoek en relevante kennisontwikkeling. Dit doen we door steeds gericht te experimenteren en daarvan met elkaar te leren.  

Grote maatschappelijke vraagstukken overstijgen de landsgrenzen. Daarom is ook internationalisering een belangrijk thema voor Avans. Zowel in onderwijs als in onderzoek.

Oog voor studentenwelzijn 

We hebben niet alleen oog voor de professionele ontwikkeling van studenten. Ook hun persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan centraal. We helpen studenten preventief om een goede balans te vinden in ambities, verwachtingen, prestaties en ontspanning. Onze medewerkers hebben een voorbeeldfunctie naar studenten. Als wendbare en veerkrachtige professionals blijven ook zij zich continu ontwikkelen.

Accreditatie door NVAO

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen wordt elke opleiding om de zes jaar beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In het beoordelingsproces vinden onder andere onderwijsvisitaties en ontwikkelgesprekken plaats. Onze opleidingen spreken dan met een panel van de NVAO over mogelijke verbeteringen vanuit het ontwikkelperspectief. Na een positieve beoordeling is de opleiding geaccrediteerd.

Lees hier de verslagen van de ontwikkelgesprekken.