Onderwijs en kwaliteit

Avans Hogeschool heeft 61 hbo-opleidingen. 35.083 studenten. En 3.300 medewerkers. Avans is een van de grotere hogescholen in Nederland. We hebben locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal en Tilburg.

Lees hier meer cijfers over Avans.

Nummer 1

De Keuzegids Hbo beoordeelt en vergelijkt jaarlijks de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. De Keuzegids Hbo 2021 beoordeelde Avans als beste grote hogeschool van Nederland.

Avans staat al 12 jaar lang in de top 3 en behaalt nu voor de negende keer een nummer-1-positie. Er staan 33 opleidingen in de top 3 van hun eigen categorie. 9 opleidingen van Avans zijn beste van Nederland in hun vakgebied. 14 opleidingen staan op de tweede plaats. En 10 opleidingen op de derde. Daarnaast krijgen 15 opleidingen het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ in de Keuzegids Hoger Onderwijs 2021.

Opleidingen vergelijken

Scholieren oriënteren zich met de Keuzegids op de kwaliteit van verschillende opleidingen. Het is een consumentengids voor studiekiezers, decanen en ouders. Om de opleidingen te vergelijken gebruikt de Keuzegids de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), de statistieken over studiesucces van de Vereniging Hogescholen en de accreditatiegegevens van de NVAO.

Data uit Nationale Studenten Enquête

Normaal gebruikt de Keuzegids de meest recente gegevens van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Dit jaar is er geen NSE afgenomen vanwege het coronavirus en in 2018 hebben de hogescholen geen medewerking verleend aan de uitvoering van de NSE wegens onbetrouwbare en dus onbruikbare resultaten. Daarom heeft de Keuzegids ervoor gekozen om de data van de NSE 2018 te gebruiken om zodoende toch een nieuwe Keuzegids te kunnen uitgeven.

Kleinschalig onderwijs en persoonlijk contact

De woorden van de Keuzegids over Avans zijn lovend: “Grote hogescholen worden vaak weggezet als leerfabrieken, maar Avans bewijst al jaren het tegendeel. Met meer dan 35.000 studenten biedt de Brabantse instelling over de gehele linie prima onderwijs. Dit heeft alles te maken met de 21 academies waarin de hogeschool is onderverdeeld. De hoge mate van zelfstandigheid van deze academies werkt goede kwaliteit in de hand. De koploper bewijst dat omvangrijke studentenaantallen niet in de weg staan van kleinschalig onderwijs en persoonlijk contact.”

Avans stelt zichzelf hoge eisen

Avans wil op alle categorieën hoger scoren dan 3,5 op een schaal van 5. Dat lukt vrijwel overal. Bijvoorbeeld op ‘uitdagend onderwijs’, maar er zijn een paar achterblijvers. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. De voorbereiding op stage is al verbeterd ten opzichte van eerdere jaren, maar kan nog beter. Ook het tijdig bekend maken van studieroosters blijft een aandachtspunt.

Internationalisering krijgt ook extra aandacht. Avans vindt het belangrijk dat opleidingen de internationale context van het beroep in het curriculum verweven. En iedere student beheerst na afronding van de opleiding een vreemde taal op B2-niveau. 

Kwaliteitsafspraken

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het ingediende Plan Kwaliteitsafspraken van Avans Hogeschool goedgekeurd.