Onderwijs en Kwaliteit

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen. 31.000 studenten. En 2.800 medewerkers. Avans is een van de grotere hogescholen in Nederland. We hebben locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal en Tilburg.

Lees hier meer cijfers over Avans.

Nummer 1

De Keuzegids Hbo beoordeelt en vergelijkt jaarlijks de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. De Keuzegids Hbo 2018 beoordeelde Avans als beste grote hogeschool van Nederland. Avans staat al 9 jaar lang in de top 3 en behaalt nu voor de zesde keer een nummer-1-positie. Er staan 27 opleidingen in de top 3 van hun eigen categorie. 11 opleidingen van Avans zijn beste van Nederland in hun vakgebied. 7 opleidingen staan op de tweede plaats. En 9 opleidingen op de derde. Daarnaast krijgen 12 opleidingen het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’  in de Keuzegids Hoger Onderwijs 2018.

Scholieren oriënteren zich met de Keuzegids op de kwaliteit van verschillende opleidingen. Het is een consumentengids voor studiekiezers, decanen en ouders. Om de opleidingen te vergelijken gebruikt de Keuzegids de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), de statistieken over studiesucces van de Vereniging Hogescholen en de accreditatiegegevens van de NVAO.

De Keuzegids stelt dat grote hogescholen vaak logge organisaties zijn, maar dat Avans Hogeschool immuun lijkt voor bureaucratie. “Je merkt daar niet zo gauw dat die hogeschool dertigduizend studenten telt”, zegt de jury. “De school is opgesplitst in 20 academies. mogelijk lukt het daardoor om bij veel opleidingen kwaliteit te leveren. Naast Avans Hogeschool hebben Windesheim en Hanzehogeschool een plaats in de top 3.

Elsevier ‘Beste studies’

In het onderzoek ‘De Beste studies’ van Elsevier 2017 gaven studenten Avans eveneens een hoge waardering. Volgens dit onderzoek is Avans Hogeschool de beste brede hogeschool van Nederland.

Avans stelt zichzelf hoge eisen

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp: “Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat we al zo lang zulke goede resultaten halen en tegelijk: als je de betrokkenheid en bevlogenheid van onze medewerkers ziet en meemaakt, begrijp je het wel. De interactie tussen studenten en docenten is fantastisch en dat maakt deze hogeschool tot een geweldige gemeenschap; een biotoop waar de sfeer goed is en het onderwijs uitdagend.”

Avans wil op alle categorieën hoger scoren dan 3,5 op een schaal van 5. Dat lukt vrijwel overal. Bijvoorbeeld op ‘uitdagend onderwijs’, maar er zijn een paar achterblijvers. Daar wordt dan ook hard aan gewerkt. De voorbereiding op stage is al verbeterd ten opzichte van eerdere jaren, maar kan nog beter. Ook het tijdig bekend maken van studieroosters blijft een aandachtspunt.

Internationalisering krijgt ook extra aandacht. Avans vindt het belangrijk dat opleidingen de internationale context van het beroep in het curriculum verweven. En iedere student beheerst na afronding van de opleiding een vreemde taal op B2-niveau.