Accreditatie

Accreditatie is een systeem waarbij opleidingen van hogescholen en universiteiten een kwaliteitskeurmerk krijgen. Dit is een belangrijk middel voor externe verantwoording naar de overheid en de maatschappij.

Alle opleidingen worden om de 6 jaar gecontroleerd op kwaliteit. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voert onderwijsvisitaties uit volgens het door hen opgestelde beoordelingskader. Op de website van de NVAO staan de eisen waaraan een opleiding moet voldoen, de accreditatiekaders voor een bestaande opleiding en voor een nieuwe opleiding.

Verslagen van ontwikkelgesprekken

Een ontwikkelgesprek is onderdeel van een onderwijsvisitatie. Dit gesprek gaat over mogelijke verbeteringen vanuit het ontwikkelperspectief. Hieronder vind je de verslagen van opleidingen die een ontwikkelgesprek hebben gehad.