Future-Proof Education is een expertisecentrum met 3 lectoraten: Brein en Leren, Digitale Didactiek en Transdisciplinair Samenwerken in Onderwijs. Het team van onderwijsonderzoekers zet docenten, onderwijsadviseurs, onderwijsbestuurders en studenten aan tot nadenken en creëert mogelijkheden om (gedrags)verandering in het onderwijs te laten plaatsvinden. Om zo het onderwijs van Avans, én het onderwijsveld daarbuiten, beter te maken.

Onderzoek naar toekomstgericht onderwijs

Het hoofddoel van Future-Proof Education (FPE) is: kennis verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en verankeren in de hogere onderwijspraktijk. Kennis die bijdraagt aan het opleiden van studenten tot wendbare, veerkrachtige en maatschappelijk betrokken professionals. Het Expertisecentrum levert onder andere een bijdrage aan het evidence-informed realiseren van Ambitie 2025. Dit houdt in dat we het onderwijs verbeteren door te kijken naar wat in de praktijk werkt vanuit kennis uit ons onderzoek. Hierdoor kunnen studenten én docenten de vaardigheden en kennis ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn.

Toekomstbestendig onderwijs

Dit is belangrijk omdat het onderwijs van Avans meegroeit met de veranderende wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat toekomstbestendig onderwijs vraagt om evidence-informed onderwijsontwikkeling. Met het onderzoeken van onderwijs werken wij continu aan het verbeteren en vernieuwen ervan. Dat doen we nadrukkelijk naar, voor, in én met de onderwijspraktijk. Future-Proof Education verbindt het onderwijsonderzoek met de onderwijspraktijk. Het is een kennisknooppunt, waar praktijkgericht onderzoek meteen toetsing krijgt in het onderwijs.

Future-proof maken

Om studenten op te leiden voor de toekomst, moet het (hoger) onderwijs blijven ontwikkelen. Daarom doen wij onderzoek naar, voor, in en met de onderwijspraktijk. Of het nu gaat om nieuwe manieren van samenwerken, het toepassen van nieuwe digitale ontwikkelingen of het ondersteunen van zelfregulerend leren van studenten, wij zijn er om het onderwijs future-proof te maken.

Meedoen of meer weten

We zijn nog volop bezig om het Expertisecentrum Future-Proof Education verder in te richten binnen Avans. Wil je meer weten over dit Expertisecentrum of over onze specifieke kennis en expertise? Of zie je mogelijkheden voor samenwerking op onderzoeksgebieden? Neem dan contact op.