Avans Hogeschool wil haar studenten opleiden tot wendbare, veerkrachtige en maatschappelijk betrokken professionals. Hoe moet je het hbo-onderwijs ontwerpen en organiseren om deze doelstellingen te realiseren? Deze vragen zijn leidend voor het onderzoek van het Expertisecentrum Future-Proof Education.

toekomstgericht onderwijs bij experisentrum Avans

Focus van Avans

In onze Ambitie 2025 staat hoe door de snel veranderende samenleving de onderwijsbehoeften veranderen en wat dit betekent voor het onderwijs. Vanuit de student is meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes kunnen maken en flexibiliteit in het leerproces. Daarnaast zijn een leven lang leren en continue ontwikkeling noodzakelijk om voor de arbeidsmarkt relevant te blijven. Technologie en data bieden tegelijkertijd kansen om deze ontwikkelingen efficiënt en effectief te ondersteunen. Daardoor ontstaan nieuwe vormen van onderwijs, die we continu doorontwikkelen in co-creatie met het werkveld en waarbinnen meerdere doelgroepen en disciplines zijn vertegenwoordigd.

Expertise binnen Avans

Expertisecentrum Future-Proof Education is er om praktijkkennis te genereren die bijdraagt aan het realiseren van onze ambitie. In deze onderzoekseenheid verrichten 3 onderwijslectoraten onderzoek naar, voor, in en met de onderwijspraktijk van Avans. Ons doel is kennis verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en verankeren in de onderwijspraktijk. Kennis die bijdraagt aan het opleiden van studenten tot wendbare, veerkrachtige en maatschappelijk betrokken professionals. Het Expertisecentrum levert hiermee een bijdrage aan het evidence-informed realiseren van onze Ambitie 2025.

Focus van het Expertisecentrum

Ons Expertisecentrum herbergt op dit moment de lectoraten Brein en Leren, Digitale Didactiek en in de nabije toekomst Transdisciplinair Samen Leren Werken. Deze lectoraten richten zich op vraagstukken rondom het nieuwe Avans-onderwijsmodel, met specifieke aandacht voor thema’s als zelfregulatie, toetsing, kritisch denken, motivatie, blended learning, learning analytics, studiedata en manieren van samen leren, ontwikkelen, onderzoeken en werken tussen diverse stakeholders. 

Meedoen of meer weten

We zijn nog volop bezig om het Expertisecentrum Future-Proof Education verder in te richten binnen Avans. Wil je meer weten over dit Expertisecentrum of over onze specifieke kennis en expertise? Of zie je mogelijkheden voor samenwerking op onderzoeksgebieden? Neem dan contact op.