VOOR DE


ECHTE WERELD


Groeien begint met kennis

Het expertisecentrum Art, Design and Technology (Caradt) richt zich op 3 speerpunten. Cultural and creative industry, situated design en biobased art en design. Bij de eerste staan de verschillende processen in het maakproces zelf centraal, bij de tweede wordt uitgegaan van de gebruiker in het ontwerpproces. De derde wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de maatschappelijke relevantie van de biobased economy.

Caradt faciliteert interdisciplinair praktijkgericht onderzoek naar actuele ontwikkelingen op het gebied van kunst en ontwerp. In opdracht van en in samenwerking met het onderwijs van St.Joost School of Art & Design en de opleidingen Communication & Multimedia Design.

Zo leveren toekomstige kunstenaars en ontwerpers van Avans Hogeschool een waardevolle bijdrage aan het eigen werkveld en de economie. Valorisatie van kennis en toepassing van die kennis in het onderwijs en het toekomstige beroepenveld van de studenten van Avans staan hierbij voorop. Het onderzoek moet leiden tot een nog betere relatie tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. En een betere voorbereiding van de studenten op hun toekomstige rol als hoog gekwalificeerde reflectieve professionals.

Lectoraten

Er zijn 3 lectoraten:

  • Cultural and Creative  Industry
  • Biobased Art and Design
  • Situated Design

Binnen de lectoraten doen we praktijkgericht onderzoek dat gericht is op het vinden van oplossingen voor problemen of het vinden van antwoorden op vragen die leven binnen de beroepspraktijk. Hiermee wordt de beroepspraktijk gevoed en geïnnoveerd, en de resultaten gebruiken we om de curricula voortdurend te actualiseren.

Activiteiten

De lectoren doen onderzoek in opdracht van en in samenwerking met de opleidingen Beeldende Kunst, Vormgeving en Communicatie & Multimedia Design van Avans Hogeschool. Dat onderzoek leidt tot een scala aan resultaten waaronder publicaties, symposia, studiedagen, workshops, gastdocenten, onderwijsprojecten en verbindingen tussen onderwijs en praktijk.
 

Het laatste nieuws van het Expertisecentrum