Disclaimer

Werkingssfeer. Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website van Avans Hogeschool.

Aanvaarding. Door het gebruik van deze website bevestig je kennis te hebben genomen van deze disclaimer en deze te aanvaarden.

Content is de inhoud van een website. De content op deze website is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

De content op deze website is door de eigenaar, Avans Hogeschool, met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of het delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming om de getoonde content of delen daarvan te gebruiken op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet je schriftelijk aan ons vragen.

Wijzigingen en buitengebruikstelling. Avans Hogeschool kan altijd de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen of buiten gebruik stellen zonder mededeling aan de gebruikers en zonder overige verplichtingen tegenover de gebruikers.

Veiligheid van onze systemen. Avans vindt veiligheid van jouw en onze gegevens belangrijk. Daarom beschermen wij onze systemen. Ondanks alle inzet om onze systemen veilig te maken, is het mogelijk dat er zwakke plekken in onze beveiliging zijn ontstaan. Als je zo’n zwakke plek in één van onze systemen constateert, dan willen we graag met je samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. We vragen je dan ook om deze informatie met ons te delen. Meer informatie hierover vind je op de pagina Beleid responsible disclosure.

Klachten. Als je klachten hebt over de website, neem dan contact met ons op.