Het Centre of Expertise Veilige en Veerkrachtige Stad en Omgeving (CoE VVSO) richt zich op de bestuurlijke, sociale, juridische, ethische, economische en technologische condities voor de creatie, besturing en organisatie van een veilige en veerkrachtige stedelijke samenleving.

Expertisecentrum Veiligheid

Veiligheid en Veerkracht zijn thema’s die passen bij het hbo en die vragen om praktijkgericht onderzoek. Het professioneel handelend perspectief is nodig om de wijk beter en een samenleving veerkrachtiger te krijgen of om een veiligheidssituatie te versterken. Alle fenomenen rondom een veilige en veerkrachtige samenleving vraagt om inzet van professionals die daaraan bij dragen.

Combinatie van veiligheid en techniek

Bij het CoE VVSO werken we met een unieke combinatie van onderwijs en onderzoek op het gebied van gebouwde omgeving, veiligheid, bestuurskunde, juridische zaken in combinatie met sociale, economische en technische expertise. 

Veiligheid en veerkracht staat bij het CoE VVSO voor het bouwen aan een versterking van de samenleving, zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst en kunnen omgaan met de crises die op ons afkomen op het gebied van klimaat, voedsel, energie, vertrouwen en veiligheid. Het is van  belang om met het werkveld na te denken hoe we kennis, onderzoek en onderwijs kunnen inzetten om professionals te versterken.

De mens centraal 

Bij vraagstukken rondom veiligheid en veerkracht staat de mens centraal. En het zijn de (aankomende) professionals die met deze vraagstukken aan de slag moeten. Het CoE VVSO moet kijken hoe we zorgen dat de kennis van de buitenkant, beleid en uitvoering, veel meer samen gaan met wat burgers nodig hebben, dat mensen veel meer van elkaars disciplines en kennis gebruik maken om tot oplossingen te komen.
In de verbinding met technologie zitten veel oplossingsmogelijkheden voor sociale innovatie, hoe zet je technologie in voor de samenleving. Het technisch werkveld, zeker het MKB, kijkt breder dan de thema’s veiligheid en veerkracht en met hen blijft het CoE VVSO actief de verbinding opzoeken.