De materialen- en energietransitie is een grote uitdaging, maar wij zijn positief gestemd over de toekomst. Wij zien en pakken kansen om te versnellen. Samen.

Centre of Expertise Materialen- en Energietransitie MNEXT

MNEXT (voorheen Centre of Expertise Biobased Economy) vormt met het MKB de brug tussen innovatie en samenleving. Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren met studenten, docenten, onderzoekers én stakeholders. Door samen te werken aan onderwijsvernieuwing. Zo brengen wij de materialen- en energietransitie in beweging. Voor een duurzame toekomst.

Samenwerking

MNEXT is een Centre of Expertise; een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. Met, in ons geval, de focus op de materialen- en energietransitie. MNEXT is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

Lees meer over MNEXT en haar projecten op MNEXT.nl.