lectoraten

Biobased Art and Design

Dit lectoraat wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de maatschappelijke relevantie van de Biobased Economy.

Meer informatie

Cultural and Creative Industries

Een platform voor het hedendaagse debat rond autonomie in de vakgebieden kunst en ontwerpen.

Meer informatie

Situated Design

Omgevings-, sociale en culturele factoren zijn het uitgangspunt van een gebruikersgericht creatieproces.

Meer informatie

Het laatste nieuws van het Expertisecentrum