ANBI-status Avans Hogeschool

Avans Hogeschool voldoet aan de status van algemeen nut beogende instelling. Deze ANBI-status verkrijgt een organisatie wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status geeft een organisatie fiscale en financiële voordelen.

In onderstaande punten vermeldt Avans de benodigde informatie als bewijs dat zij voldoet aan de ANBI.