Ambitie Avans Hogeschool

Het verschil maken, dat willen we bij Avans Hogeschool. Door wat we doen en hoe we het aanpakken. Dat gebeurt door ons allemaal: onze studenten, onze alumni en onze medewerkers.

Ambitie 2025:

wendbaar & veerkrachtig

We leven in een wereld die continu verandert. Beroepen veranderen snel. Werk en loopbaan worden flexibeler. Ook de onderwijsbehoeften veranderen mee, mede door technologische ontwikkelingen en meer datasturing. Daarnaast is er een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, zelfontplooiing en flexibiliteit in het leerproces. We bewegen ons van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Ook ons wereldbeeld verandert, waarbij het collectieve belang en verantwoord burgerschap belangrijker worden.

Koers voor de komende 5 jaar

Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig. Als betrokken en ambitieuze hogeschool weten we wat er maatschappelijk speelt. Dit plan voor de komende 5 jaar is het resultaat van perspectieven, inzichten en ideeën van zowel medewerkers, studenten, studiekiezers, werkveld, alumni als toeleverend onderwijs.

Het verschil maken

Met dit breed gedragen ambitieplan vol veelbelovende voorstellen willen we wendbare en veerkrachtige professionals opleiden. Professionals met een onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding die het verschil maken in en voor een duurzame samenleving. En die zich steeds aanpassen aan een veranderende omgeving en arbeidsmarkt.

Avans gaat altijd net een stap verder, zo ook om deze ambitie te realiseren. Hiervoor zetten we in op:

  • onderwijs: een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor elke student
  • co-creatie: samen met het werkveld en de arbeidsmarkt vormen we ons onderwijsaanbod
  • organisatie: als wendbare en veerkrachtige professionals zijn onze medewerkers een voorbeeld
  • data en technologie: optimale benutting van kansen in het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Lees het magazine over Ambitie 2025, of kies de Engelse versie

Hoe verder?

De eerste stappen zijn gezet. Avans weet waar de organisatie heen wil. De weg ernaartoe ligt nog niet vast. Maar dát we er gaan komen wel. Ook hiervoor trekken we samen op met medewerkers, studenten en het werkveld. Samen verkennen we de mogelijkheden, maken we afspraken en ontwikkelen we een aantal kaders, waarbij de kwaliteit van ons onderwijs vanzelfsprekend als leidend principe geldt.

Lees ook de nieuwsberichten over Ambitie 2025