Ambitie 2025

De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans ontwikkelt natuurlijk mee. We sluiten met ons onderwijs aan op de toekomst. Omdat wij studenten willen opleiden die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden. Om dat te realiseren hebben we grootse plannen die tot leven komen in onze Ambitie 2025. Met focus op ons onderwijs, samenwerken & onderzoek, onze organisatie en technologie & data.

Wendbare en veerkrachtige studenten

De veranderingen gaan snel, ook in het werkveld. Denk aan digitalisering en robotisering, waardoor ook beroepen en skills van werknemers veranderen. Bovendien willen we duurzamer denken en doen. En hebben studenten steeds meer behoefte aan keuzevrijheid, zelfontplooiing en flexibiliteit.

Aansluitend op die veranderingen wijzigen we ons onderwijs van aanbodgericht naar vraaggestuurd. Relevant onderwijs.  Dat past bij onze ideeën, ons werkveld en bij onze samenleving. Een ambitieus traject dat we samen, al lerend, de komende jaren vormgeven.

Hiervoor werken en leren bij Avans studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers samen. Zo ontstaat er een constante wisselwerking tussen kennis en kunde. Leren we te zien waar vragen, uitdagingen én oplossingen liggen. We leiden professionals op met een onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding, met oog voor duurzaamheid. Toekomstige werknemers die zich snel kunnen aanpassen aan een steeds veranderende omgeving.

5 thema’s

Om dit waar te kunnen maken formuleerden we onze Ambitie 2025, waarin we ons verder ontwikkelen op 5 thema’s:

Onderwijs

We willen een zo groot mogelijke keuzevrijheid voor onze studenten. Centraal daarbij staan flexibilisering van het onderwijs en samenwerken; interdisciplinair en multidisciplinair. En persoonlijke aandacht voor elkaars talenten en welzijn.

Samenwerken

Samen met het werkveld en onze partners ontwikkelen we ons onderwijsaanbod. Via praktijkgericht onderzoek en nieuwe initiatieven bedenken we oplossingen voor actuele vraagstukken. Met lef en ondernemerschap.

Organisatie

We werken aan een lerende, open en veilige omgeving met zelforganiserende teams. Flexibel en bouwend op elkaars kwaliteiten. De grenzen tussen verschillende organisatieonderdelen vervagen.

Technologie & Data

We zetten stappen in onze digitale transformatie. We avanceren. En benutten alle kansen die nieuwe technologie en de toepassingen van data ons bieden. 

Onderzoek

Avans wil een nog grotere impact hebben op maatschappelijke vraagstukken. Vanuit praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we samen met de beroepspraktijk en samenleving nieuwe, relevante kennis met focus op 4 zwaartepunten. Daarmee helpen we de praktijk en verrijken we het onderwijs.

Kernwaarden

Om onze ambitie waar te maken blijven wij trouw aan onze waarden: maatschappelijk betrokken, ambitieus en persoonlijk. We zetten altijd net dat stapje verder. Dat doen we bij Avans bovendien op basis van vertrouwen, verantwoording, persoonlijk leiderschap en lerend vermogen. In een kleinschalige omgeving waar we elkaar zien, herkennen en erkennen.

Op BijAvans.nl vind je mooie voorbeelden en projecten, het laatste nieuws én alle up-to-date-informatie over Ambitie 2025.