Duurzaamheid in het onderwijs bij Avans Hogeschool

Duurzaam onderwijs

We leiden studenten op tot verantwoorde professionals die binnen hun vakgebied oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Zoals klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen, diversiteit in de samenleving en arbeidsparticipatie.

Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs

Door duurzame ontwikkeling en de daaraan verbonden doelen (Sustainable Development Goals, SDG's) op te nemen in het lesmateriaal, bereiden we studenten voor op de nieuwe samenleving. Vanaf 2020 is duurzaamheid als Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs in de reguliere accreditatie van alle opleidingen meegenomen. Doel is dat in 2025 alle opleidingen dit kenmerk hebben behaald. Hiervoor heeft Avans een eigen handreiking ontwikkeld, waarin ook de globale agenda van de SDG's is opgenomen.

GreenOffice Avans

GreenOffice Avans is voor en door studenten opgezet. Het is een platform waar studenten met passie ideeën ontwikkelen, plannen maken en projecten lanceren. Allemaal met het doel om Avans en haar omgeving duurzamer te maken. Een voorbeeld hiervan is de Afstudeerboom.

Heb je een idee of uitdaging op het gebied van duurzame ontwikkeling? Neem dan contact op met het Avans Ondernemerscentrum.