Leren en onderzoeken

We leiden studenten op tot verantwoorde professionals die binnen hun vakgebied oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Klimaatverandering bijvoorbeeld, maar ook de schaarste aan grondstoffen, diversiteit in de samenleving en arbeidsparticipatie.

Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs

Ons onderwijs kenmerkt zich door duurzaamheid. Door duurzame ontwikkeling en de daaraan verbonden doelen (SDGs) te integreren in het lesmateriaal, bereiden we studenten voor op de nieuwe samenleving. Vanaf 2020 wordt duurzaamheid als bijzonder kenmerk duurzaam hoger onderwijs in de reguliere accreditatie van alle opleidingen meegenomen. Doel is dat in 2025 alle opleidingen dit kenmerk hebben behaald. Hiervoor heeft Avans een eigen handreiking ontwikkeld, waarin eveneens de globale agenda van de SDGs is opgenomen.

 

GreenOffice Avans

GreenOffice Avans is voor en door studenten opgezet. Het is een platform waar studenten met passie ideeën ontwikkelen, plannen maken en projecten lanceren. Allemaal met het doel om Avans duurzamer te maken.

SDG Hotspot

De SDG Hotspot ondersteunt de onderwijsprofessionals bij het implementeren van de SDG-perspectieven. Dit initiatief is nog pril en in ontwikkeling. In 2020 bestaat het kernteam uit 3 Avans docent-onderzoekers die zich hier parttime mee bezighouden. Zij worden aangevuld door een netwerk van professionals uit alle opleidingen bij Avans. De activiteiten in de Hotspot bestaan uit 3 onderdelen:

  • Inspire: De SDG Hotspot inspireert de organisatie over de SDG-focus voor onderwijs en onderzoek. De Hotspot haalt kennis van buiten naar binnen en legt de verbinding tussen verschillende opleidingen in de hogeschool.
  • Learn: De SDG Hotspot ondersteunt docenten bij het eigen maken van de SDGs in hun doen en laten. Dat doet de Hotspot door middel van een professionaliseringsaanbod en door teamdagen te begeleiden.
  • Create: De SDG Hotspot creëert samen met een team van docenten uit verschillende opleidingen SDG-Ateliers. Dat zijn flexibele onderwijsmodules die studenten een interdisciplinaire leerervaring bieden met concrete opbrengsten voor de SDGs.

Heeft u een uitdaging op het gebied van duurzame ontwikkeling? Neem dan contact op met ons ondernemerscentrum.