Alumni van Avans planten zo’n 5.000 bomen in Diezemonding

In de Diezemonding in Den Bosch ontstaat een nieuw bos. Avans Hogeschool wil hier de komende jaren 30.000 bomen planten. Dat doet Avans door alle afgestudeerden een boom cadeau te doen: de Afstudeerboom. Afgelopen weekend plantten alumni een kleine 1.000 bomen tijdens de Alumni Boomplantdag. De komende weken komen daar nog eens 4.000 Afstudeerbomen bij. En de gemeente plant nog eens 1.500 bomen extra.

Het idee van de Afstudeerboom komt van alumni Lisa Heyman en Nick den Bol. Door iedere afgestudeerde een boom cadeau te doen, kan Avans een nieuw bos creëren. Dat bos helpt de CO2-uitstoot van het onderwijs te compenseren. Lisa en Nick zochten voor hun plannen de samenwerking op met Stichting Life Terra. Deze stichting wil met zo veel mogelijk mensen 500 miljoen bomen planten in Europa. Daarmee geeft Life Terra iedereen de kans om direct klimaatactie te ondernemen.  

Plantplan

Vorig jaar plantte de eerste lichting alumni hun Afstudeerboom. In totaal plantten zij 4.000 bomen in de Diezemonding. Dit jaar gaan er in totaal 4.858 Afstudeerbomen de grond in plus 1.500 extra bomen van de gemeente. Samen met de gemeente stelde Life Terra een plantplan op met 16 verschillende boomsoorten. Ecoloog Jan van Mil van de gemeente Den Bosch: “We kiezen bomen die van nature al in dit gebied voorkomen. Die hebben namelijk de meeste kans om te overleven. En we letten op de biodiversiteit. We kiezen bomen die verschillende soorten aantrekken, dat is goed voor de natuur en voor de mens. Met een goede biodiversiteit krijgen bijvoorbeeld ziektes veel minder kans om zich te verspreiden.” 

Bijdragen aan duurzaamheid

Alumni Rosalynn en Sille plantten afgelopen zaterdag hun eigen boom. “Het is een bijzonder cadeau en dat je hem zelf mag komen planten maakt het extra speciaal. Je gaat verder na je studie en je kunt nu echt iets achterlaten. Dat je daarnaast bijdraagt aan duurzaamheid is een fijne gedachte.” Ook Rafke kwam naar de Alumni Boomplantdag. Ze moest er een uur voor reizen. “Ik heb me afgevraagd of het de moeite waard was en het antwoord is volmondig ja! Hoe gaaf is het dat ik over 20 jaar terug kan komen en kan zeggen dat dat mijn boom is?” 
Stanley behaalde afgelopen jaar zijn Associate degree-diploma. Een Associate degree is een tweejarige opleiding op hbo-niveau. Hij geniet van dit soort momenten die zijn studententijd kleuren. Hij studeert nu verder om ook zijn bachelordiploma te halen. “Dus over twee jaar sta ik hier waarschijnlijk opnieuw een boom te planten.” 

Gemeente vergroenen

Wethouder Economie en Leefomgeving Ralph Geers was ook aanwezig bij de Boomplantdag. “Door deze samenwerking tussen onderwijs en overheid planten we dit jaar 5.000 extra bomen. De intensieve samenwerking is daarmee een succes. Het is geweldig om te zien dat afgestudeerde studenten nu bijdragen aan het vergroenen van onze gemeente. Belangrijk, want meer groen draagt bij aan een klimaatbestendig ‘s-Hertogenbosch.”
De komende jaren bouwt Avans Hogeschool verder aan het bos in Den Bosch. Het College van Bestuur heeft daarna de intentie om ook in Breda en Tilburg een bos aan te planten. In totaal wil Avans Hogeschool zo 100.000 bomen planten. Deze bomen maken allemaal deel uit van het Van Gogh Nationaal Park i.o.