Avans Open College Energietransitie en de rol van de burger

,
Avans Open College Energietransitie en de rol van de burger
We zitten midden in de energietransitie en de omslag naar duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie is een dagelijks terugkerend onderwerp in de media. Om de noodzakelijke transitie in onze maatschappij te maken is het van groot belang om die energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen op te wekken. Zo zijn er al een groot aantal initiatieven met als doel het aandeel van opgewekte duurzame energie te vergroten. Zoals in de vorm van zonneweides en -panelen bij bedrijven en particulieren, maar ook windmolens langs de snelweg en op zee, biomassacentrales en elektriciteit uit waterkracht. De vraag is of dit voldoende is om aan alle ambities die overheden nastreven te kunnen voldoen en welke rol burgers hierin spelen. Tijdens het Avans Open College in 's-Hertogenbosch geeft lector Jack Doomernik hierin meer inzicht.
Lees verder

Avans Open College: levenseindezorg bij dementie

,
Avans Open College: levenseindezorg bij dementie
Ruim 270.000 mensen in Nederland leven met de diagnose ‘dementie’. Een veelvoud daarvan heeft een dierbare met dementie in zijn of haar leven. Bij het Avans Open College op woensdag 11 oktober geeft lector Michael Echteld van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde zijn visie op zorg voor mensen met dementie. Hedzer Schotsman, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg en zoon van een moeder met dementie, vertelt zijn persoonlijke verhaal. Samen met publiek van het Avans Open College praten Michael en Hedzer over het leven en de wensen van patiënten met dementie en hun naasten.
Lees verder

Lector onderzoekt belang van goede levenseindezorg

,
Lector onderzoekt belang van goede levenseindezorg
Mensen die geconfronteerd worden met levenseindevraagstukken zijn mensen met een beperkte levensverwachting en hun naasten. Oorzaak is vaak een levensbedreigende ziekte zoals kanker of hartfalen in een gevorderd stadium. Ook gaat het over mensen die zelf dood willen. Het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van Avans Hogeschool wil bijdragen aan de best mogelijke zorg en ondersteuning voor mensen die hiermee te maken krijgen. In zijn lectorale rede ‘Goede levenseindezorg als kenmerk van een solidaire, inclusieve en beschaafde samenleving’ op vrijdag 22 september analyseert Michael Echteld het belang van goede levenseindezorg.
Lees verder

900 studenten Avans aan de slag bij de Efteling

,
900 studenten Avans aan de slag bij de Efteling
Ongeveer 900 eerstejaarsstudenten van Avans Hogeschool zijn bij de start van hun opleiding aan de slag gegaan met een concreet beroepsvraagstuk vanuit de Efteling. ‘Hoe ziet een attractiepark er in 2030 uit’, is de opdracht waarover zij zich in groepsverband de komende 10 weken buigen. Het is een van de spraakmakende voorbeelden waarmee de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) uit Breda en de Academie voor Financieel Management (AFM) uit ’s-Hertogenbosch invulling geven aan de moderne onderwijsvisie die zij realiseren.
Lees verder

Gigantische duurzame uitdaging voor bouwsector

,
Gigantische duurzame uitdaging voor bouwsector
Dat we duurzamer moeten gaan leven, staat voor de meeste mensen – gelukkig – inmiddels wel vast. Maar hoe dat precies moet worden aangepakt?
Lees verder