Filter op lectoraat
Afgerond Project

'Samenkracht' bij Ouder-kind project Amarant

Onderzoek naar toepassing van 'Samenkracht' op de werkvloer door zorgprofessionals.

Bekijk project
Afgerond Project

ABC transities voor het onderwijs

Overzicht van transities in het sociale domein en de transitie jeugdzorg in het bijzonder.

Bekijk project

Actieonderzoek zelfsturende teams

Zorgorganisaties gaan van aanbod- naar vraaggericht organiseren. We onderzoeken de consequenties.

Bekijk project

Adaptive Robotic Binpicking

Een project om operators sneller in te werken in robottechnieken.

Bekijk project

Alliantievorming

Onderzoek naar de interactie tussen groepsleiders en jongens uit de justitiƫle jeugdinrichtingen.

Bekijk project