Filter op lectoraat

Alliantievorming

Onderzoek naar de interactie tussen groepsleiders en jongens uit de justitiële jeugdinrichtingen.

Bekijk project

Beïnvloeding besluitvorming

Onderzoek naar bedreigingen aan het adres van gemeentelijk bestuurders.

Bekijk project
Afgerond Project

Crime Prevention

Door een woonbuurt op een goede manier in te richten, kan de criminaliteit worden verminderd.

Bekijk project

De twitterende wijkagent

Onderzoek naar de effecten van het gebruik van sociale media op de veiligheidsbeleving van de burger.

Bekijk project

Georganiseerde criminaliteit en integriteit

Corruptie, verstrekken van vertrouwelijke informatie of misbruik van bevoegdheden. Komt dit structureel voor of gaat het om incidenten?

Bekijk project