Circulaire bedrijfsvoering

De daad bij het woord is een belangrijk principe. Daarom doen we in onze werk- en leeromgeving waar we in ons onderwijs over praten. We gaan zorgvuldig om met onze omgeving, onszelf en met elkaar. Daarom streven we naar circulaire bedrijfsvoering.

Dit betekent dat onze bedrijfsvoering alleen wordt gevoed met duurzame energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. Mission Zero, zo hebben we het masterplan genoemd, kent 8 aandachtsgebieden:

1. Vervoer

Avans werkt aan duurzamer vervoer. Bijvoorbeeld door de inzet van elektrische deelauto's en een gratis OV-kaart voor medewerkers die met het openbaar vervoer naar hun werk komen. In 2030 willen we onze CO2-emissie door vervoer van medewerkers teruggebracht hebben met ongeveer 55% en de emissie door vervoer van studenten met 50%.

2. Terreinen en gebouwen

Duurzaam renoveren en bouwen is voor Avans vanzelfsprekend. Bij de renovatie van ons gebouw aan de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch is 10% van het budget besteed aan duurzaamheid. We streven naar hergebruik van materialen, een nog lager energieverbruik en behoud van biodiversiteit. Ons doel: in 2030 zijn alle gebouwen in ons eigendom ten minste energieneutraal, is 50% van het materiaal afkomstig of geschikt voor hergebruik en is 95% van de materialen met een lange levensduur circulair.

 

3. Hardware en apparatuur

Avans vervangt apparatuur alleen als dat nodig is. Daarmee zorgen we voor een forse verlaging van de inkoop van apparatuur. Het gebruik van hardware van het begin tot het eind van de levensduur is in 2030 circulair.

4. Kantoorinrichting

Ons meubilair wordt 100% cradle-to-cradle. Door hergebruik, preventief onderhoud en terugname door de leverancier van afgeschreven meubilair gaat de CO2-impact van Avans omlaag.

5. Energie

Onze energie komt aantoonbaar voor 100% uit hernieuwbare bron. Wij doen mee aan diverse convenanten om ons energieverbruik jaarlijks te verlagen en de energie-efficiëntie te verbeteren. De resultaten publiceren we elk jaar in een energierapport.

6. Catering

Door onderzoek en goede samenwerking met onze cateraar zorgen we voor het terugdringen van verspilling, gezondere voeding en minder afval.

7. Afval

We willen de komende jaren de hoeveelheid restafval verkleinen. Dit doen we door afval beter te scheiden en minder afval te produceren.

8. Kantoorartikelen

In 2030 zijn onze kantoorartikelen 100% duurzaam en het gebruik van printers, toners, papier en drukwerk is geminimaliseerd.