Circulaire bedrijfsvoering

Wij streven naar circulaire bedrijfsvoering. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering alleen wordt gevoed met duurzame energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken.


Circulaire bedrijfsvoering vraagt om aanpassingen in onze manier van werken, ons energie- en materiaalverbruik en in ons inkoopbeleid. 

Het gaat om 8 aandachtsgebieden:

1. Vervoer

Avans werkt aan duurzamer vervoer. Bijvoorbeeld door de inzet van elektrische deelauto's en een gratis OV-kaart voor medewerkers die met het openbaar vervoer naar hun werk komen.

2. Terreinen en gebouwen

Duurzaam renoveren en bouwen is voor Avans vanzelfsprekend. Bij de renovatie van het gebouw aan de Onderwijsboulevard in ’s-Hertogenbosch is 10% van het budget besteed aan duurzaamheid. Waar mogelijk streven we naar hergebruik van materialen en een nog lager energiegebruik.

3. Hardware en apparatuur

Avans vervangt apparatuur alleen als dat nodig is. Daarmee zorgen we voor een forse verlaging van de inkoop van apparatuur.

4. Kantoorinrichting

Ons meubilair is 100% cradle-to-cradle. Door hergebruik, preventief onderhoud en terugname door de leverancier van afgeschreven meubilair gaat de CO2 impact van Avans omlaag.

5. Energie

Wij doen mee aan diverse convenanten om ons energieverbruik jaarlijks te verlagen en de energie-efficiëntie te verbeteren. De resultaten publiceren we elk jaar in een energierapport.

6. Catering

Door onderzoek en goede samenwerking met onze cateraar zorgen we voor het terugdringen van verspilling, gezondere voeding en minder afval.

7. Afval

We willen de komende jaren de hoeveelheid restafval verkleinen. Dit doen we door afval beter te scheiden en minder afval te produceren.

8. Kantoorartikelen

Avans zoekt in 2018 een leverancier die zoveel mogelijk duurzame kantoorartikelen kan leveren.