Circulaire bedrijfsvoering bij Avans Hogeschool

Circulaire bedrijfsvoering

Waar we in ons onderwijs over praten, brengen we in de praktijk. We gaan zorgvuldig om met onze omgeving, onszelf en met elkaar. In 2030 hanteert Avans een circulaire bedrijfsvoering op de thema’s vervoer, terreinen en gebouwen, hardware en apparatuur, kantoorinrichting, energie, catering, afval en kantoorartikelen.

Mission Zero

We streven naar een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde-vernietiging te minimaliseren. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering alleen wordt gevoed met duurzame energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. Mission Zero, zo hebben we het masterplan genoemd, kent 8 aandachtsgebieden:

1. Vervoer

Omdat mobiliteit de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot binnen Avans is, willen we zo’n 50% minder uitstoot hebben in 2030 ten opzichte van de meting in 2015.

Om mobiliteit duurzamer te maken, werken we binnen Avans aan mobiliteitsprojecten zoals:

  • Fietsstimulering
  • Fietsbonus
  • Elektrisch vervoer
  • Mobiliteitskaart
  • Ridesharing

Binnen deze projecten gaan duurzaamheid, bereikbaarheid en vitaliteit hand in hand. Hierbij geven wij duurzame vervoersmiddelen voorrang en stimuleren wij duurzaam reisgedrag. Zo stimuleren we studenten die in het kader van Erasmus+ reizen om met een duurzaam vervoersmiddel af te reizen naar hun bestemming. Bij de aanvraag van de Erasmusbeurs kunnen zij een top-up krijgen voor de reiskosten als ze hiervoor kiezen. Daarnaast krijgen ze tips hoe ze hun verblijf zo duurzaam mogelijk kunnen inrichten.

Zo nemen we individueel en collectief de verantwoordelijkheid om onze CO2-emissie terug te dringen.

2. Terreinen en gebouwen

Duurzaam renoveren en bouwen is voor Avans vanzelfsprekend. Ons doel: in 2030 zijn alle gebouwen in ons eigendom ten minste energieneutraal, is 50% van het materiaal afkomstig of geschikt voor hergebruik en is 95% van de materialen met een lange levensduur circulair. Een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen bij Avans is OpenX. OpenX is dé verbindingsplek bij Avans voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap.

3. Hardware en apparatuur

Avans vervangt apparatuur alleen als dat nodig is. Daarmee zorgen we voor een forse verlaging van de inkoop van apparatuur. Het gebruik van hardware van het begin tot het eind van de levensduur is in 2030 circulair.

4. Kantoorinrichting

Ons meubilair wordt 100% cradle-to-cradle. Door hergebruik, preventief onderhoud en terugname door de leverancier van afgeschreven meubilair gaat de CO2-impact van Avans omlaag.

5. Energie

Onze energie komt aantoonbaar voor 100% uit hernieuwbare bronnen. Wij hebben diverse convenanten ondertekend om ons energieverbruik jaarlijks te verlagen en de energie-efficiëntie te verbeteren. De resultaten publiceren we elk jaar in een energierapport.

6. Catering

Door onderzoek en goede samenwerking met onze cateraar zorgen we voor het terugdringen van verspilling, gezondere voeding en minder afval.

7. Afval

We willen de komende jaren de hoeveelheid restafval verkleinen. Dit doen we door afval beter te scheiden en minder afval te produceren.

8. Kantoorartikelen

In 2030 zijn onze kantoorartikelen 100% duurzaam en het gebruik van printers, toners, papier en drukwerk is geminimaliseerd.