Sociale werk- en leeromgeving

Ons doel is om een sociale werk- en leeromgeving te bieden. Een omgeving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar talenten worden benut.

Maar het is ook een omgeving waar aandacht uitgaat naar de gezondheid van medewerkers en studenten. En waar we een bijdrage leveren aan vraagstukken in de samenleving. We richten ons op 3 aandachtsgebieden:

Diversiteit

Aandacht voor verschillen van en ruimte voor het individu. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld discriminatie, integratie van culturen en arbeidsomstandigheden in goedkope productielanden.

Duurzame inzetbaarheid

Aandacht voor gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers en studenten. Denk aan het combineren van werk of studie en privé. Of het leven lang ontwikkelen en leren.

Maatschappelijke meerwaarde

Het leveren van een bijdrage aan vraagstukken in de samenleving. Op het gebied van bijvoorbeeld achterstandswijken, werkloosheid onder jongeren, privacy en vergrijzing.