Duurzame inzetbaarheid van studenten en medewerkers bij Avans Hogeschool

Aandacht voor welzijn

Duurzaamheid gaat ook over duurzame inzetbaarheid. Over gezondheid en welzijn. Daarom bieden we onze studenten en medewerkers een veilige, gezonde omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn. Waarin ze hulp of begeleiding krijgen, als dat nodig is. En waarin ze zich continu kunnen ontwikkelen.

Studentenwelzijn

Bij Avans kunnen studenten rekenen op begeleiding als ze die nodig hebben. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of ambitie. Met of zonder ondersteuningsbehoefte. Studenten kunnen allerlei trainingen en workshops volgen. Om hun studievaardigheden te ontwikkelen, te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling of bijvoorbeeld om beter te kunnen studeren met dyslexie.  

Een leven lang ontwikkelen en leren

Bij Avans hebben we de ambitie om studenten op te leiden voor de wereld van morgen. Daarom is het belangrijk dat onze medewerkers hun kennis en vaardigheden steeds blijven ontwikkelen. Avans heeft vanuit een leven lang ontwikkelen aandacht voor het welzijn, de vitaliteit, de ontwikkeling en het werkgeluk van medewerkers; denk aan het combineren van werk en privé.

Inclusief onderwijs en diversiteit

Bij Avans geven we iedereen gelijke kansen. Al jaren besteden we extra aandacht aan studenten en medewerkers die te maken hebben met bijzondere omstandigheden.

In december 2020 ondertekende Avans de intentieverklaring van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs voor het VN-verdrag Handicap. Avans streeft ernaar om een inclusieve hogeschool te zijn, waar iedereen zich welkom voelt en zich vrij voelt om zich te ontwikkelen.

Studenten en medewerkers halen het beste uit zichzelf als ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Onze deuren staan voor iedereen open, ongeacht huidskleur, religie, afkomst, gender of seksuele voorkeur.

Over landsgrenzen heen

Diversiteit, inclusie en welzijn gaan hand in hand met een allesbepalende overtuiging dat waar we aan en voor werken niet stopt bij onze landsgrenzen. Die visie en bijbehorende strategie vatten we samen onder de noemen 'Global Engagement'. Zowel binnen onze muren als op internationaal niveau streven we naar 'goed onderwijs' en alles dat daarbij hoort.