Goede gezondheid en welzijn

De daad bij het woord is een belangrijk principe. Daarom doen we in onze werk- en leeromgeving waar we in ons onderwijs over praten. We gaan zorgvuldig om met onze omgeving, onszelf en met elkaar.

We vinden de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers belangrijk. Avans biedt een omgeving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar talenten worden benut. Onze aandacht gaat ook nadrukkelijk uit naar de gezondheid van medewerkers en studenten.

Continu ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert steeds sneller. Willen we studenten hierop zo goed mogelijk voorbereiden, dan is het van belang dat onze medewerkers zich continu ontwikkelen. Avans heeft aandacht voor de betrokkenheid, ontwikkeling en het werkgeluk van medewerkers en studenten; denk aan het combineren van werk, studie en privé. Of een leven lang ontwikkelen en leren.

 

Diversiteit als voorwaarde voor goed onderwijs

We werken aan een inclusieve en lerende organisatie. Een open en veilige omgeving waarin initiatief wordt beloond en verschillen worden gewaardeerd, gerespecteerd en benut. Aandacht voor verschillen tussen en ruimte voor individuen.

Avans Rookvrij

We vinden het belangrijk dat je bij ons kunt werken en studeren in een gezonde omgeving. Dat je rookvrij naar binnen kunt en minder snel wordt verleid om ook te roken. Ook willen we niet-rokers beschermen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Daarom zijn al onze locaties vanaf 2020 rookvrij. We bieden studenten en medewerkers trainingen aan om hen te helpen bij het stoppen met roken.