Duurzaamheid in onderzoek bij Avans Hogeschool

Samen kennis ontwikkelen

Als kennisinstituut ontwikkelen we kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor doen lectoren, docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Bij elk onderzoek dat zij uitvoeren, is duurzaamheid een belangrijk onderdeel en wordt gehandeld in lijn met de Sustainable Development Goals.

Onderzoek bij Avans

Avans als kennisinstelling: onderwijs én onderzoek met impact. We doen praktijkgericht onderzoek. Van daaruit ontwikkelen we samen met het werkveld nieuwe en relevante kennis. Zo helpen we de praktijk en verrijken we ons onderwijs. We delen kennis door deze zichtbaar, beschikbaar en bruikbaar te maken.

Binnen Avans werken de volgende Centres of Expertise en expertisecentra aan onderzoek:

Expertisecentrum Art, Design and Technology

Het expertisecentrum Art, Design and Technology stelt kunstenaars en ontwerpers in staat om een belangrijke rol te vervullen in de ontwikkeling van de samenleving.

Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap

Het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap richt zich op de vraag: hoe kunnen we handelen binnen de draagkracht van de aarde, zodanig dat mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien en het andere leven op aarde in balans blijft?

Expertisecentrum Future-Proof Education

Future-Proof Education zet docenten, onderwijsadviseurs, onderwijsbestuurders en studenten aan tot nadenken en creëert mogelijkheden om (gedrags)verandering in het onderwijs te laten plaatsvinden.

Centre of Expertise MNEXT

MNEXT brengt de materialen- en energietransitie in beweging. Voor een duurzame toekomst.

Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid

Het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid doet onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving.

Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht

Veiligheid & Veerkracht richt zich op de bestuurlijke, sociale, juridische, ethische, economische en technologische condities voor de creatie, besturing en organisatie van een veilige en veerkrachtige stedelijke samenleving.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world" - Nelson Mandela