Duurzaam onderzoek

Als kennisinstituut ontwikkelen we kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor doen lectoren, docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Zij werken daarbij samen in lectoraten die aangesloten zijn bij expertisecentra. Bij elk onderzoek dat zij uitvoeren is duurzaamheid een belangrijk kenmerk.

Centre of Expertise Biobased Economy
Onderzoek naar groene alternatieven voor fossiele grondstoffen.

Expertisecentrum Caring society 3.0
Onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving.

Expertisecentrum Duurzame Innovatie
Onderzoek op het gebied van techniek met aandacht voor alternatieve energievoorziening.

Expertisecentrum Sustainable Business
Onderzoek naar duurzame oplossingen voor maatschappelijke en economische problemen in de regio Brabant.

Expertisecentrum Veiligheid
Onderzoek op het gebied van maatschappelijke veiligheid.