Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het beleid van het College van Bestuur en houdt toezicht. Ook op de algemene gang van zaken binnen Avans Hogeschool.

Samenstelling 

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd volgens de criteria uit de Branchecode Governance Hogescholen. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie waren de afgelopen 5 jaar niet in dienst van Avans Hogeschool. Zij zijn geen bestuurslid van een organisatie waarbij het College van Bestuur lid is van de Raad van Toezicht. Zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW. En hebben geen aandelen in een vennoot van Avans Hogeschool.  

Rooster van aftreden 

Raad van Toezicht Aantreden Einde (her)
benoemings
-termijn
Aftreden
Dhr. J.A Jorritsma 01-10-2022 30-09-2026 30-09-2030
Dhr. M. van Duijvenbode 01-10-2022 30-09-2026 30-09-2030
Mevr. S.A.C.M. Lavrijsen 01-01-2022 31-12-2025 31-12-2029
Dhr. U. Pekdemir 01-01-2022 31-12-2025 31-12-2029
Mevr. F. Aarts CMA, CFE 01-10-2020 30-09-2024 30-09-2028
Mevr. J.G.J.M. de Zwaan 01-01-2021 31-12-2024 31-12-2028