Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het beleid van het College van Bestuur en houdt toezicht. Ook op de algemene gang van zaken binnen Avans Hogeschool.

Samenstelling 

Onafhankelijkheid

De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd volgens de criteria uit de Branchecode Governance Hogescholen. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie waren de afgelopen 5 jaar niet in dienst van Avans Hogeschool. Zij zijn geen bestuurslid van een organisatie waarbij het College van Bestuur lid is van de Raad van Toezicht. Zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW. En hebben geen aandelen in een vennoot van Avans Hogeschool.  

Rooster van aftreden 

Raad van Toezicht Aantreden Einde (her)
benoemings
-termijn
Aftreden
Dhr. R.L. Vreeman (vz.) 01-10-2014 30-09-2018 30-09-2022
Dhr. P. Struik 01-10-2014 30-09-2018 30-09-2022
Drs. P.M. Langenbach RC 01-01-2013 31-12-2016  31-12-2020
Prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen 01-01-2013 31-12-2016 31-12-2020
Drs. W.A. van der Meeren 01-01-2014 31-12-2017 31-12-2021
Prof. mr. dr. E.R. Muller 01-01-2014 31-12-2017 31-12-2021