John Jorritsma

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Avans

Naam  De heer J.A (John) Jorritsma
Geslacht  man
Leeftijd  67
Nationaliteit  Nederlandse
1e benoeming  1-10-2022
Lopende termijn  1-10-2022 t/m 31-09-2026
Lid commissie  remuneratiecommissie

Loopbaan 

2016-2022

Burgemeester van Eindhoven
  • voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven
  • voorzitter van Brainport Eindhoven
  • voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant.

2008-2016

Commissaris van de Koningin resp. Koning in Friesland

2002- 2008

Algemeen directeur van de NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

1998-2002

Burgemeester van Cranendonck
1997-1998  Burgemeester van Budel

1994 – 1998

Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant

Nevenfuncties 

  • Voorzitter Raad van Toezicht en Raad van Advies van Stichting Renaissance van het Platteland (voorheen Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte)
  • Lid van het bestuur van het Nationaal Restauratiefonds