Josephine de Zwaan

Lid Raad van Toezicht Stichting Avans.

Naam Mevrouw J.G.J.M. (Josephine) de Zwaan
Geslacht vrouw
Leeftijd 58
Nationaliteit Nederlandse
1e benoeming 01-01-2021
Lopende termijn 01-01-2021 tot 31-12-2024    
Lid commissie

Commissie Kwaliteit, Onderwijs,
Onderzoek en Valorisatie

Remuneratie & selectiecommissie

Loopbaan/nevenfuncties

Jan. 2019-heden Voorzitter Bestuur Stichting Code Sociaal Ondernemen
Juni 2018-heden Voorzitter RvT Buma/Stemra
2017-heden Voorzitter Raad van Commissarissen Fairphone B.V.
2010-heden Bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank N.V.
Voorzitter sinds 2013.
2013-heden Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Cito.
2010-heden

Docent governance bij verschillende organisaties, begeleiding zelfevaluaties RvT.
Adviseur inzake structuur, governance, integriteit en juridische vraagstukken.

1987-2000 Advocaat, specialisme vastgoed Derks Star Busmann
1996-2000 Lid van de maatschap Derks Star Busman, hoofd sectie onroerend goed.