Bestuur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het beleid van het College van Bestuur en houdt toezicht. Ook op de algemene gang van zaken binnen Avans Hogeschool.
Lees verder

College van Bestuur

Het College van Bestuur voert het dagelijks bestuur van Avans Hogeschool. De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur.
Lees verder

Medezeggenschapsraad

Onze hogeschool heeft een medezeggenschapsstructuur. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) speelt op alle niveaus een belangrijke rol in de besluitvorming binnen onze organisatie. In het belang van alle medewerkers en studenten. Het Dagelijks Bestuur stuurt de raad aan. En voert de regie over het medezeggenschapswerk.
Lees verder