Onderwijs en Kwaliteit

Avans Hogeschool heeft 48 hbo-opleidingen. 29.500 studenten. En 2.800 medewerkers. Avans is een van de grotere hogescholen in Nederland. We hebben locaties in Breda, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

Lees hier meer cijfers over Avans.

Nummer 1

De Keuzegids Hbo beoordeelt en vergelijkt jaarlijks de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. De Keuzegids Hbo 2017 beoordeelde Avans als beste grote hogeschool van Nederland. Avans staat al 8 jaar lang in de top 3 en behaalt nu voor de vijfde keer een nummer-1-positie. Er staan 36 opleidingen in de top 3 van hun eigen categorie. 14 opleidingen van Avans zijn beste van Nederland in hun vakgebied. 7 opleidingen staan op de tweede plaats. En 15 opleidingen op de derde. Daarnaast krijgen 6 opleidingen het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’.*

Scholieren oriënteren zich met de Keuzegids op de kwaliteit van verschillende opleidingen. Het is een consumentengids voor studiekiezers, decanen en ouders. Om de opleidingen te vergelijken gebruikt de Keuzegids de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), de statistieken over studiesucces van de Vereniging Hogescholen en de accreditatiegegevens van de NVAO.

De Keuzegids stelt dat grote hogescholen vaak logge organisaties zijn, maar dat Avans Hogeschool immuun lijkt voor bureaucratie. “Je merkt daar niet zo gauw dat die hogeschool dertigduizend studenten telt”, zegt de jury. “De school is opgesplitst in 20 academies. mogelijk lukt het daardoor om bij veel opleidingen kwaliteit te leveren.” Naast Avans Hogeschool hebben Windesheim en Hanzehogeschool een plaats in de top 3.

Elsevier ‘Beste studies’

In het onderzoek ‘De Beste studies’ van Elsevier 2016, gaven studenten Avans eveneens een hoge waardering. Volgens dit onderzoek is Avans Hogeschool de beste brede hogeschool van Nederland.

Blijven verbeteren

Bestuursvoorzitter Paul Rüpp: “Het is een groot compliment aan de organisatie dat studenten voor de vijfde keer onze hogeschool op 1 zetten. Na 8 jaar in de top 3 durf ik wel te zeggen dat we blijkbaar een aantal dingen goed doen. Op de eerste plaats is dat luisteren naar je studenten, niet alleen tijdens landelijke enquêtes, maar door het jaar heen. Rüpp is erg trots op alle mensen van Avans die dit samen voor elkaar krijgen. “Het meest verheugd ben ik dat de organisatie zo ambitieus blijft en er jaar op jaar in slaagt steeds weer iets beter te scoren. Dat is een prestatie van wereldformaat.”

Avans scoort in de NSE op vrijwel alle onderwerpen hoger dan het landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld in de categorieën inhoud en opzet van de studie, praktijkgericht onderzoek, studiebegeleiding en docenten. Toch wil Avans zich op een paar onderdelen, zoals roosters en stagebegeleiding, verder verbeteren. De tevredenheid over die onderwerpen is gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar de hogeschool wil deze verder omhoog brengen.

* Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs 2017, CHOI