Avans Duurzaam

Avans Hogeschool wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Met duurzaam bedoelen we dat studenten en medewerkers een maatschappelijk bewustzijn hebben voor mens, milieu en welzijn. Duurzaamheid is daarom een vast onderdeel in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering.

Avans heef 4 duurzame ambities vastgelegd:

  • Maatschappelijk verantwoord onderwijs
  • Duurzaam onderzoek
  • Circulaire bedrijfsvoering 
  • Sociale werk- en leeromgeving

Maatschappelijk verantwoord onderwijs

We leiden studenten op tot verantwoorde professionals die binnen hun vakgebied oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Zoals klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen, diversiteit in de samenleving en arbeidsparticipatie.
Lees verder

Duurzaam onderzoek

Als kennisinstituut ontwikkelen we kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor doen lectoren, docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.
Lees verder

Circulaire bedrijfsvoering

Wij streven naar circulaire bedrijfsvoering. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering alleen wordt gevoed met duurzame energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken.
Lees verder

Sociale werk- en leeromgeving

Ons doel is om een sociale werk- en leeromgeving te bieden. Een omgeving waarin iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen en waar talenten worden benut.
Lees verder