Arlène Denissen

Mevrouw A. (Arlène) Denissen MBA EMFC

 

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties

Portefeuille hoofdfunctie

  • Bedrijfsvoering: vanaf 1 oktober t/m december draagt Frank zijn portefeuille organisch over aan Arlene. Per 1 oktober start Arlene met personeel & organisatie(ontwikkeling).
  • Aanspreekpunt: vertrouwenspersonen.
  • Aansturing directies/directeur: Avans Academie Associate degrees (Den Bosch), Dienst Personeel en Organisatie (DP&O).
  • Cirkel P&O.

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie

  • Lid van het bestuur van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys.

De secretaresse van mevrouw Arlène Denissen is mevrouw Maureen Schüller
088-525 03 01
[email protected]