Het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid doet onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun eigen omgeving.

Expertisecentrum Caring Society 3.0

De zorg verandert

De wereld van zorg en welzijn verandert. Zo is de klassieke verhouding tussen hulpverlener en hulpbehoevende verschoven. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en er is sprake van meer participerende zorg. De overheid wil de hulp voor de burger niet langer overnemen, maar ondersteunen en stimuleren. Iedereen is verbonden in een groot netwerk, zij zijn samen redzaam: zorg 3.0.

Profiel

De lectoraten die zijn verbonden aan het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid kijken vanuit verschillende levensfasen naar de kwaliteit van leven. We streven naar samen redzaam door een integrale en multidisciplinaire benadering met aandacht voor leefstijl, preventie, sociale omgeving en de inzet van ICT en zorgtechnologie. Zo stimuleren we de eigen regie van de burger en ondersteunen we bij vraagstukken over de kwaliteit van leven.

Praktijkgericht

Ons onderzoek is praktijkgericht. De onderzoeksvraag komt uit de beroepspraktijk en de oplossing draagt bij aan het verbeteren en innoveren van die beroepspraktijk. En aan het verbeteren van onderwijsactiviteiten en de professionalisering van docenten. Het Centre of Expertise werkt samen met het werkveld, gemeente en provincie, andere kennisinstellingen en academies van Avans Hogeschool.

Lees meer over dit Centre of Expertise en haar projecten op Perspectief in Gezondheid.