Strategische samenwerking bij Avans

Strategische samenwerking

Zoek je als ondernemer een partner voor kennis, innovatie of groei of om je te laten inspireren? Bij Avans willen we graag samenwerken in co-creatie. We werken al veel samen, bijvoorbeeld op het gebied van stage, afstuderen en projecten. Maar we kunnen elkaar ook versterken op het gebied van onderzoek. Of door samen te gaan werken op maatschappelijke vraagstukken in onze omgeving.

Stel je eens voor dat je je bedrijfskennis combineert met onze academische expertise op het gebied van onderzoek en onderwijs. Samen maken we het verschil. Onze gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot kennisontwikkeling en oplossingen voor de wereld van vandaag en morgen. Heb je een specifiek vraagstuk of ben je klaar om de stap naar co-creatie te zetten?

De kracht van co-creatie

Avans leidt professionals op die wendbaar en veerkrachtig zijn, het verschil maken en impact hebben. Daarom stemmen we ons onderwijs en onderzoek voortdurend af op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen, in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. Daarbij houden we rekening met de veranderende arbeidsmarkt en vragen uit de regio, met als uitgangspunt dat ons onderwijs en (praktijk)onderzoek bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dat vraagt om strategische partnerschappen. 

We willen samen met jou ons onderwijs en onze kennis ontwikkelen. Dat gaat verder dan advies vragen: samen geven we inhoud aan de opleidingen en werken we aan (maatschappelijke) vraagstukken. Dat levert ons allebei nieuwe inzichten en kennis op.

Je draagt bij aan de ontwikkeling van talenten, maar ook aan ideeën en oplossingen voor de toekomst. Zo blijf je ook als organisatie relevant.

Continu in gesprek

Als strategische partners voeren we bijvoorbeeld samen praktijkgericht onderzoek uit of geven we inhoud aan ons onderwijsaanbod. We zijn continu in gesprek over vragen zoals:

  • Welke vraagstukken leven er bij jou in de organisatie of omgeving?
  • Welke rol kan ons onderzoek spelen?
  • Hoe kunnen de professionals in je bedrijf zich ontwikkelen door deel te nemen aan onderwijs en praktijkgericht onderzoek?

3 praktijkvoorbeelden

Baanbrekend onderzoek: drugscriminelen op het spoor

Met het Nederlands Forensisch Instituut, het Openbaar Ministerie en regionale overheden startten we een nieuw type onderzoek naar sporen op vaten met gedumpt drugsafval. Baanbrekend, omdat we hiermee in staat zijn om monsters van cocaïne of synthetische drugs te analyseren. Daarmee zijn netwerken van drugsproducenten in kaart te brengen. Mensen die betrokken zijn bij de productie van drugs en het dumpen van drugsafval, kan Justitie zo op het spoor komen. Met het onderzoek dat we doen, dragen we bij aan de pakkans bij drugscriminelen.

Van voorleesbril tot AI: zo kunnen mensen met een arbeidsbeperking toch aan het werk 

Op dit moment werkt slechts de helft van de mensen met een arbeidsbeperking, terwijl de personeelstekorten hoog zijn. Technologie moet een uitkomst bieden om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Met behulp van technologie kun je werkprocessen vereenvoudigen. Zo kunnen meer (potentiële) werknemers het werk uitvoeren. Als sociaal betrokken werkgever bied je hiermee kansen aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

In deze video op de website van EenVandaag zie je hoe Robert-Jan met behulp van AI werk uitvoert dat eerst werd gedaan door tandartsassistenten.

Gelijkwaardig speelveld voor kleine bierbrouwerijen

Een voorbeeld van onze samenwerking met het mkb is onze betrokkenheid bij kleinschalige bierbrouwerijen. Bedrijven passen onze onderzoeksbevindingen toe en verbeteren zo hun product. Of we helpen ze om nieuwe, onderzochte technieken zelf te implementeren.

Met hulp van RAAK-mkb-financiering onderzochten we hoe ambachtelijke brouwerijen meer grip op hun brouwproces konden krijgen. We werkten hierbij samen met diverse brouwers, een kweker van hop en een sensortechnologiebedrijf. De uitkomst: een hoppreparaat dat beter te doseren is en een nieuw instrument waarmee brouwers zelf hun gistproces kunnen monitoren en bijsturen. Hierdoor helpen we deze ambachtelijke brouwerijen om bier te brouwen met een volle smaak en een laag alcoholpercentage. En belangrijker nog: we zorgen ervoor dat niet alleen grote brouwers toegang hebben tot hoogwaardige analysetechnieken en -instrumenten. Zo draagt ons onderzoek ook bij aan een gelijkwaardiger speelveld.