Minor Avans Hogeschool

Minor volgen bij Avans

Vrijwel alle hogescholen en universiteiten in Nederland en in het buitenland werken met de major-minorstructuur. Dat maakt het makkelijk om een minor bij een andere hogeschool te volgen. Of bij een universiteit. Dat kun je doen in Nederland of in het buitenland. Met de minor die je kiest, kun jij je kennis verdiepen of juist verbreden. Of jezelf voorbereiden op een universitaire masteropleiding. Je kiest een minor die past bij jouw persoonlijke interesses en ambities.

Breed minoraanbod

Het landelijke minoraanbod van alle onderwijsinstellingen staat op de website kiesopmaat.nl. Zo kun jij je gemakkelijk inschrijven voor een minor bij een andere hogeschool of universiteit. 

Minoraanbod voor Avansstudenten

Je kiest een minor uit het brede Avansaanbod, binnen of buiten je opleiding. In de minorcatalogus vinden Avansstudenten het minoraanbod. Hier meld je je ook aan. Om je minor te vinden, voer je een zoekwoord in om gericht te zoeken. Of je drukt direct op enter om het totaaloverzicht te zien.

Kies je voor een minor buiten Avans dan doe je dat via kiesopmaat.nl. Op deze site vind je een overzicht van alle deelnemende instellingen en van de modules waar je uit kunt kiezen.

Als je een minor in het buitenland wilt volgen, informeer je bij je eigen opleiding naar de mogelijkheden.

Minoraanbod voor niet-Avansstudenten

Ook als je bij een andere bekostigde universiteit of hogeschool studeert kun je bij Avans een minor volgen. Een overzicht met de mogelijkheden vind je op kiesopmaat.nl. De minors van Avans starten in september en/of in februari.

Aanmeldinstructie voor binnenkomende minorstudenten

  1. Invullen Kies op Maat-leerovereenkomst
  2. Inschrijven via Studielink
  3. Opvragen Bewijs Betaald Collegegeld

Het is belangrijk dat je deze stappen goed doorloopt. Alleen dan is je aanmelding compleet en kun je starten met de minor van je keuze. Volg daarvoor de aanmeldinstructie

Let op:

  • Bij enkele minors is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.
  • Ben je student van een instelling die is aangesloten bij Kies op Maat, dan gelden de regels en afspraken van Kies op Maat. De kosten van de minor worden verrekend tussen Avans en jouw thuisinstelling. Als student merk je daar niets van.
  • Ben je student van een bekostigde instelling die niet is aangesloten bij Kies op Maat, dan maken we voor de start van de minor aparte afspraken over de financiering van de minor.

Nieuw bij Avans

Je kunt ook kiezen voor het nieuwe, bijzondere onderwijsconcept Avans Innovative Studio. Deze minor is toegankelijk voor studenten binnen en buiten Avans. Informeer vooraf of er plaats is.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waaraan je moet voldoen om een minor te volgen. Deze voorwaarden verschillen per minor. Informeer altijd bij je eigen opleiding of je daadwerkelijk de minor van jouw keuze kunt volgen.