Uitschrijven Avans Hogeschool

Uitschrijven opleiding

Je wilt stoppen met je opleiding. Geef dit door aan Studielink door middel van een verzoek tot uitschrijving.

Restitutie collegegeld

Je hebt recht op restitutie vanaf de maand nadat je verzoek tot uitschrijving bij Studielink is binnengekomen. Betaalde je in termijnen, dan volgen er geen incasso's meer. Over de maanden juli en augustus ontvang je geen restitutie. Zie hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden.

Als je een Bewijs Betaald Collegegeld hebt ontvangen van Avans Hogeschool kom je alleen in aanmerking voor restitutie als je het originele Bewijs Betaald Collegegeld weer inlevert bij Avans.

Intrekken verzoek tot inschrijving

Je kunt je verzoek tot inschrijving via Studielink vóór 1 september intrekken zolang je niet bent ingeschreven. Als je dat doet ben je geen collegegeld verschuldigd. Sta je vóór 1 september wel al ingeschreven, dan kun je in Studielink kiezen voor ‘Intrekken inschrijving’. Sta je eenmaal ingeschreven vanaf 1 september, dan kun je de inschrijving alleen ongedaan maken via een 'Verzoek tot uitschrijving' in Studielink.