Rechten en plichten

Als je als student ingeschreven bent bij Avans Hogeschool heb je verschillende rechten en plichten. Ook als je tijdelijk bij Avans studeert.

Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in het Studentenstatuut van Avans. Ook de inschrijvingsvoorwaarden 2023/2024 zijn hierin opgenomen. En dit zijn de inschrijvingsvoorwaarden 2022/2023.

Elke opleiding heeft ook eigen rechten en plichten. Deze informatie vind je terug in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Als je verzoek tot inschrijving niet voldoet aan de daartoe in de Regeling Inschrijvingsvoorwaarden Avans Hogeschool gestelde voorwaarden, besluit de toelatingscommissie over je toelating en inschrijving. Lees hier meer over in het Reglement Toelatingscommissie