Rechten en plichten

Als je als student ingeschreven bent bij Avans Hogeschool heb je verschillende rechten en plichten. Ook als je tijdelijk bij Avans studeert.

In de inschrijvingsvoorwaarden vind je de regelingen tot aanmelding, inschrijving, studiekeuzecheck, betaling en beëindiging inschrijving. 

De rechten en plichten van studenten zijn vastgelegd in het Studentenstatuut van Avans. Elke opleiding heeft ook eigen rechten en plichten. Deze informatie vind je terug in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Bezwaar maken

Wanneer je het niet eens bent met een besluit dat namens of door het College van Bestuur genomen is, kun je hiertegen in bezwaar gaan bij de Geschillenadviescommissie (GAC). De GAC is een onafhankelijke rechtsorgaan van Avans. Als je een bezwaarschrift wilt indienen dan moet je dit doen binnen 6 weken na de dag dat de beslissing bekend is gemaakt.

In de Regeling Bezwarenprocedure lees je alle informatie over het maken van bezwaar. Ook vind je hierin een format voor een bezwaarschrift dat je voor het indienen van je bezwaar kunt gebruiken.