Studiekeuzecheck

Studiekeuzecheck

De studiekeuzecheck noemen we bij Avans Hogeschool ook wel de intake. De intake is verplicht, behalve als je kiest voor een deeltijdopleiding of als je je aanmeldt voor een fixusopleiding. Opleidingen met een numerus fixus hebben een decentrale selectie met een eigen selectieprocedure. Tijdens de intake leren we elkaar kennen en komen we erachter hoe goed we bij elkaar passen.

Hoe verloopt de intake?

Je hebt je aangemeld voor een opleiding. Zodra wij jouw aanmelding binnenkrijgen ontvang je bericht van Avans om je SKC te starten. Zo ga je bijvoorbeeld aan de slag met een digitaal intake-assessment, een motivatieopdracht, een taaltest Engels en een portfolio. De opdrachten verschillen per opleiding.

Nadat je de opdrachten hebt afgerond, prik je zelf een datum voor je intakegesprek. Je bespreekt tijdens je intakegesprek de resultaten van je opdrachten met een docent of student van de opleiding. Een unieke kans om van alles te weten te komen. 

Bekijk hier het stroomdiagram van het intakeproces.

Advies na de intake

Aan het einde van de dag ga je naar huis met een advies. Er zijn 3 adviezen:

 • Positief: we denken dat jij en de opleiding goed bij elkaar passen. 
 • Twijfel: we denken dat jij en de opleiding minder goed bij elkaar passen waardoor de kans op studiesucces niet zeker is. 
 • Negatief: we denken dat jij en de opleiding niet bij elkaar passen. 

Bindend advies of niet

Het advies is niet bindend. Jij beslist zelf of je start met de opleiding. Vanzelfsprekend ben je alleen toelaatbaar als je voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding. Je kunt uiteindelijk pas ingeschreven worden als je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden van de opleiding.

Begeleiding

Als je na het advies toch twijfelt, dan is een extra gesprek of activiteit mogelijk. Samen bekijken we welke opleiding jou het beste past.

Regeling Studiekeuzecheck

Lees alles over de studiekeuzecheck.

Heb je na de studiekeuzecheck opmerkingen die je liever niet met ons bespreekt? Neem dan contact op met het Landelijke Meldpunt Studiekeuze. De studentenvakbonden LSVb en ISO beheren dit meldpunt.

Hoe zit het met de intake als

 • je bent gezakt voor je eindexamen:
  Het advies na de intake was positief, maar je bent gezakt voor je eindexamen. Meld je dan volgend jaar opnieuw aan en volg nog een keer de intakeprocedure.
 • je voor meerdere opleidingen bent aangemeld:
  Avans nodigt je uit voor de intake van de opleiding van je eerste keuze. Bij een nieuwe voorkeursopleiding, volgt voor deze opleiding opnieuw een intakeprocedure.
 • je toch een voorkeur voor een andere opleiding hebt:
  Als je op tijd was met aanmelden, dan mag je tot en met 31 augustus de aanmelding wijzingen. Vervolgens doorloop je het intakeprogramma voor de nieuwgekozen opleiding.