Begeleiding studenten Avans Hogeschool

Begeleiding binnen Avans Hogeschool

Of je nu een simpele praktische vraag hebt over je studie, met lastige privéomstandigheden te maken hebt of met discriminatie. Student Support helpt je graag.

Student Support

Student Support is je eerste aanspreekpunt voor vragen over begeleiding, ontwikkeling en welzijn. Je twijfelt bijvoorbeeld over je studiekeuze, je wilt weten wat de mogelijkheden zijn met een ondersteuningsbehoefte of chronische aandoening of je wilt leren omgaan met stress en persoonlijke omstandigheden.

Bij Student Support vertellen we je graag wat er mogelijk is op het gebied van begeleiding en ontwikkeling. Hieronder hebben we de verschillende mogelijkheden alvast op een rij gezet. Samen kijken we wat de beste oplossing is in jouw geval: bijvoorbeeld begeleiding in groepsverband, of door 1-op-1-gesprekken.

Studentendecaan

Studentendecanen zijn er voor vragen over alles wat je studie kan beïnvloeden. Ze helpen je bijvoorbeeld met je ondersteuningsbehoefte, topsportcarrière of persoonlijke problemen. Ze vertellen je meer over mogelijke aanpassingen of tegemoetkomingen, begeleiden je bij (dreigende) studievertraging of helpen je als je twijfelt over je opleiding. Zij zijn er ook voor vragen over wet- en regelgeving of studiefinanciering. En bij klachten, bezwaren en beroepsprocedures.

Student Support huiskamer

Bij de Student Support huiskamer kun je terecht voor praktische vragen die te maken hebben met je studie. Denk bijvoorbeeld aan de betaling van je collegegeld, studievertraging door persoonlijke omstandigheden, de ondertekening van formulieren van DUO en het waarmerken van diploma's. Je kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur bij de huiskamer binnenlopen. In Breda aan de Hogeschoollaan (HA023) en in Den Bosch aan de Onderwijsboulevard (OE002). 

Studieadviseur

Je hebt een vraag over of een probleem met je studie. Dan kun je terecht bij de studieadviseur van je opleiding en Student Support. De studieadviseur is de deskundige op het gebied van jouw opleiding en vraagstukken rondom studievertraging, planning en organiseren, examenregelingen, studietwijfel, motivatie of groepsindeling.

Studieloopbaanbegeleider

Zo lang je bij Avans studeert, praat je regelmatig met je studieloopbaanbegeleider (slb'er) over je opleiding. Samen vinden we een goede balans tussen prestaties, verwachtingen en ontspanning. We helpen je om je talenten verder te ontwikkelen, je weerbaarheid te versterken en problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld door naar oplossingen te zoeken in stresssituaties.

Mentor / tutor / coach

Als eerstejaars kun je terecht bij je mentor, tutor of coach. Dit is vaak een docent, maar kan ook een ervaren student zijn.

Peercoach

Het is altijd goed om met iemand te praten over je zorgen of problemen. Misschien praat je er (ook) graag over met een medestudent. Dat kan bij Avans. Derde- en vierdejaarsstudenten bij Avans krijgen trainingen tot coach. Als student met een beperking, eerstejaarsstudent of internationale student kun je bij hen terecht als je niet lekker in je vel zit.

Lees meer over de peercoaches van Avans.

Vertrouwenspersoon

Soms wil je een vertrouwelijk onderwerp bespreken. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Zoals ongewenste lichamelijke aanrakingen. Discriminatie. Grove opmerkingen. Agressie. Of seksuele intimidatie. Door een medestudent, een docent of bij je stage- of afstudeerbedrijf. Het is belangrijk om dit te bespreken. Maak dan een afspraak met een vertrouwenspersoon, die naar je luistert en je helpt met informatie en advies.

International Office

Het International Office is een vraagbaak voor:

  • internationale studenten die bij Avans studeren
  • Nederlandse Avansstudenten die willen (af)studeren of stage lopen in het buitenland

De medewerkers helpen je graag in het Nederlands of Engels. Kom langs, bel 088 - 525 80 01 of stuur een e-mail naar [email protected].

Avans Ondernemerscentrum

Alle studenten die hun opleiding willen combineren met een eigen bedrijf kunnen terecht bij het bij het  Avans Ondernemerscentrum (AOC). Het AOC kan je helpen je bedrijfsplan scherp te krijgen. Je kunt samenwerken met een business coach. Workshops en trainingen over ondernemen volgen. En je kunt aanspraak maken op de Studenten Topondernemersregeling. Met deze regeling wordt het eenvoudiger om studeren en ondernemen te combineren.

Klachtenloket

Klachten nemen we serieus. Of het nu gaat om het onderwijs dat je krijgt, onze dienstverlening, gebouwen of voorzieningen. Je kunt je klacht 24/7 indienen. Het Klachtenloket beoordeelt de klacht, doet zo nodig nader onderzoek en probeert samen met jou tot een oplossing te komen.

Stiltegebieden

Aan de Hogeschoollaan in Breda en de Onderwijsboulevard in Den Bosch hebben we een stiltegebied, waar je even tot rust komt.