Jij bent topsporter

Jij doet aan topsport. En wilt dat combineren met een hbo-opleiding. We geven je graag advies op basis van jouw sport en de opleiding die je wilt doen.

De topsportregeling van Avans

Je komt in aanmerking voor onze topsportregeling als je ingeschreven staat bij Avans als student en:

  • een A- en HP-status (NOC*NSF) hebt of
  • een NOC*NSF-status hebt met een talentprofiel Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte (B).
  • je een Regiostatus Junior of Regiostatus Senior hebt, werkt bij erkende sportbonden of werkt met groepen sporters met een talentstatus of hoger in een sport die door NOC*NSF erkend is, kun je na toetsing voor de Avansregeling in aanmerking komen. 

We zijn trots op onze topsporters. Laat ons weten dat jij aan topsport doet. Doe dat meteen bij je inschrijving. Vul voor het aanvragen van topsportvriendelijke faciliteiten het inventarisatieformulier Avans-topsporter in.

Wij helpen je

Na toetsing maak je een afspraak bij de studentendecaan van Student Support. Die vertelt je over de gang van zaken en mogelijke problemen. Deze problemen leg je voor aan de coördinator topsport van je opleiding. Die stelt samen met jou een onderwijsleercontract op. Met afspraken over je planning en hoe je je studiepunten gaat behalen. Als dit contract wordt goedgekeurd door de Examencommissie, mag je starten met je opleiding.

We helpen je met:

  • flexibele roosters
  • extra tentamendata
  • flexibele stageperiodes
  • extra begeleiding van je studieloopbaanbegeleider

Financiële steun als topsporter

We snappen dat topsport veel van je vraagt. Misschien doe je daardoor langer over je opleiding. En ben je nog niet klaar terwijl je studiefinanciering al stopt. Vraag dan financiële ondersteuning bij ons aan. Onze topsportregeling maakt het mogelijk om toch verder te studeren. Met financiële steun. Daarvoor moet je kunnen aantonen dat je topsporter bent. En een bevestiging hebben van je opleiding dat topsport de oorzaak is van je studievertraging. De ondersteuning duurt maximaal 12 maanden. Vraag advies aan de studentendecaan via Student Support: 088 - 525 75 50 (telefonisch of WhatsApp).