Betalingsachterstand collegegeld

Je hebt een betalingsachterstand voor je collegegeld bij Avans Hogeschool. Om dit op te lossen zijn er diverse mogelijkheden.

Oplossen van betalingsachterstand

Bij een betalingsachterstand stuurt Avans een e-mail naar het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. We vragen je om het openstaande bedrag direct aan Avans over te maken. Dit doen we nog eens wanneer betaling uitblijft. We informeren ook je opleiding over jouw betalingsachterstand.

Na 14 kalenderdagen nog niet betaald

Als we het openstaande bedrag niet binnen 14 kalenderdagen hebben ontvangen, wordt je Avansaccount geblokkeerd. Je kunt dan niet meer deelnemen aan onderwijsactiviteiten en hebt geen toegang meer tot onderwijsfaciliteiten. We informeren je hierover met een derde mail. Hierin staat ook dat je nog één mogelijkheid hebt om het openstaande bedrag te betalen, zonder bijkomende kosten.

Na 16 kalenderdagen nog niet betaald

Als we het openstaande bedrag niet binnen 16 kalenderdagen hebben ontvangen, beëindigen we je inschrijving vanaf de tweede maand na de verzenddatum van de derde e-mail. Op basis van de uitschrijfdatum rekenen we opnieuw uit hoeveel collegegeld je nog moet betalen. Dit bedrag kun je niet meer betalen bij Avans, maar bij onze incassopartner. Wacht hiervoor de brief met de instructie van de deurwaarder af. Betaal je toch bij Avans, dan laten wij aan de deurwaarder weten dat je (een deel van) het bedrag hebt betaald bij ons. De bijkomende kosten moet je alsnog voldoen bij de deurwaarder.

Het getuigschrift wordt pas afgegeven als je het verschuldigde collegegeld voor alle jaren van inschrijving volledig hebt betaald. En aan alle andere financiële verplichtingen hebt voldaan.

Opnieuw inschrijven

Als je het volledige openstaande bedrag én alle bijkomende kosten hebt betaald, kun je een nieuw verzoek tot inschrijving doen via studielink.nl. Doe je dat binnen een kort tijdsbestek, dan mag je je studie hervatten met een aansluitende inschrijving. Duurt het langer, dan kan de directie van de academie je verzoek om direct weer te starten weigeren.

Wil je je (opnieuw) inschrijven bij Avans voor het volgende studiejaar, dan moet je eerst het volledige collegegeld van voorgaande studiejaren betalen. Pas als je nieuwe inschrijving geregeld is, kun je weer deelnemen aan onderwijsactiviteiten en heb je weer toegang tot onderwijsfaciliteiten.

Betalen in termijnen of financiële ondersteuning

Je kunt het collegegeld in 9 termijnen betalen. Het collegegeld moet binnen de grens van het studiejaar volledig betaald zijn. Als je te maken hebt met bijzondere omstandigheden, neem dan contact op met een studentendecaan. De decaan kan je helpen om een verzoek in te dienen voor financiële ondersteuning op basis van het profileringsfonds. In uitzonderlijke situaties heb je hier recht op.

Vragen

Heb je nog vragen over je betalingsachterstand of de gevolgen daarvan? Of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Student Support via 088 – 525 75 50 of dit contactformulier. We helpen je graag.