Deadlines voor aanmelden

De deadline voor aanmelden verschilt per opleidingsvariant. Kijk in het schema welke deadline voor jouw aanmelding geldt.

Voltijd- en duale opleidingen

  • Start je in september, meld je dan uiterlijk 1 mei aan. Voor de duale bachelor Ondernemerschap & Retail Management kun je je tot uiterlijk 31 augustus aanmelden

  • Start je in februari, meld je dan uiterlijk 31 januari aan.

  • AKV|St. Joost heeft andere deadlines en aanmeldprocedures.

  • Start je in september met een Associate degree, meld je dan uiterlijk 31 augustus aan.

Deeltijdopleidingen

Kijk op www.avansdeeltijd.nl

Fixusopleiding
met decentrale selectie

Enkele opleidingen kunnen slechts een beperkt aantal studenten laten starten in de propedeuse. Dit jaar zijn dat de voltijdsopleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Fysiotherapie.

Je kunt alleen toegelaten worden op deze zogeheten fixusopleidingen als je deelneemt aan de decentrale selectieprocedure. De uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari. Op studiekeuze123 lees je meer over de regels voor fixusopleidingen.

Van opleiding veranderen

Als je dit studiejaar al een opleiding volgde aan een hogeronderwijsinstelling en je gaat een andere opleiding doen, dan meld je je voor 1 september aan.