Deadlines voor aanmelden

De deadline voor aanmelden verschilt per opleidingsvariant. Kijk in het schema welke deadline voor jouw aanmelding geldt. De reguliere aanmelddeadline van 1 mei is verschoven naar 1 juni. Door de maatregelen rond het coronavirus zijn studiekeuzeactiviteiten en andere oriëntatiemogelijkheden op jouw school of bij het hbo niet doorgegaan. Door de aanmelddatum te verruimen heb jij meer tijd om je te oriënteren en aan te melden.

Voltijd- en duale opleidingen

  • Start je in september, meld je dan uiterlijk 1 juni aan. Voor de duale bachelor Ondernemerschap & Retail Management kun je je tot uiterlijk 31 augustus aanmelden

  • Start je in februari, meld je dan uiterlijk 31 januari aan.

  • AKV|St. Joost heeft andere deadlines en aanmeldprocedures.

  • Start je in september met een Associate degree, meld je dan uiterlijk 31 augustus aan.

Deeltijdopleidingen

Kijk op www.avansdeeltijd.nl

Fixusopleiding
met decentrale selectie

Bij de opleiding Fysiotherapie kan slechts een beperkt aantal studenten starten in de propedeuse. Je kunt alleen toegelaten worden bij deze zogeheten fixusopleiding als je deelneemt aan de decentrale selectieprocedure. Hiervoor moet je aanmelding uiterlijk 15 januari binnen zijn. Bekijk alle informatie over de selectiecriteria en -procedure.

Van opleiding veranderen

Als je dit studiejaar al een opleiding volgde aan een hogeronderwijsinstelling en je gaat een andere opleiding doen, dan meld je je voor 1 september aan.