Deadlines voor aanmelden

De deadline voor aanmelden verschilt per opleidingsvariant. Kijk welke deadline voor jouw aanmelding geldt.

Voltijd- en duale opleidingen

  • Start je in september, meld je dan uiterlijk 1 mei aan. Voor de duale bachelor Ondernemerschap & Retail Management en Elektrotechniek kun je je tot uiterlijk 1 juli aanmelden.

  • Start je in februari, meld je dan uiterlijk 31 januari aan. Voor de duale bachelor Ondernemerschap & Retail Management kun je je tot uiterlijk 1 december aanmelden.

  • St. Joost heeft andere deadlines en aanmeldprocedures.

  • Start je in september met een Associate degree, meld je dan uiterlijk 31 juli aan. 
    Let op: Voor een Associate degree in deeltijd is 1 juli de uiterste aanmelddeadline. Dat geldt ook voor de duale Associate degree Ondernemerschap & Retail Management. Start je deze opleidng in februari, dan kun je je tot uiterlijk 1 december aanmelden.

Deeltijdopleidingen

  • Start je in september, meld je dan uiterlijk 1 juli aan.
  • Start je in februari, meld je dan uiterlijk 15 december aan.

Fixusopleiding met decentrale selectie

Bij de opleiding Fysiotherapie kan slechts een beperkt aantal studenten starten in de propedeuse. Je kunt alleen toegelaten worden bij deze zogeheten fixusopleiding als je deelneemt aan de decentrale selectieprocedure. Hiervoor moet je aanmelding uiterlijk 15 januari binnen zijn. 

Van opleiding veranderen

Als je dit studiejaar al een opleiding volgde aan een hogeronderwijsinstelling en je gaat een andere opleiding doen, dan meld je je voor 1 september aan.