jaarverslag - Studentenwelzijn

Welzijn van studenten

We willen wendbare én weerbare professionals opleiden. Daarom besteden we veel aandacht aan het welzijn van studenten. Studentbegeleiding is dan ook een belangrijke pijler van onze Ambitie 2025.

Student Support

Student Support fungeert als een centraal punt voor vragen over begeleiding, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Met fysieke locaties in Breda en Den Bosch en een digitale plek op het intranet. In 2023 vonden steeds meer studenten hun weg naar de huiskamers van Student Support. Dat blijkt wel uit de 3.600 bezoekers en naar schatting 10.000 contactmomenten, die fysiek, per e-mail en/of telefonisch waren.

Trainings- en begeleidingsaanbod

In 2023 organiseerde Avans verschillende activiteiten voor studenten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maatschappij, duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie. Gedurende blok 3 en 4 van studiejaar 2022-2023 en blok 1 van het studiejaar 2023-2024 namen maar liefst 1.973 studenten hieraan deel. Ook staken we in 2023 veel tijd en aandacht in de professionalisering van onze studentbegeleiders.

Seksuele gezondheid, sociale veiligheid en D&I

We besteedden ook aandacht aan thema's zoals seksuele gezondheid en sociale veiligheid. In 2023 zijn er consulenten seksuele gezondheid aangesteld en werden workshops over grensoverschrijdend gedrag goed ontvangen. Ook startte begin 2023 bij Avans een Diversity & Inclusion Officer. De acties binnen het thema D&I zijn gericht op leeftijd, seksuele oriëntatie, functieverschil, gender en etnisch-culturele diversiteit.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Mensen van Avans – studenten.