Jaarverslag - Onderzoek

Kennis door onderzoek

2023 was het eerste volledige jaar van Avans als nieuwe onderzoeksorganisatie. Ofwel, als kennisinstelling voor de 4 Centres of Expertise (CoE's) en de 2 expertisecentra Caradt (Art, Design and Technology) en Future Proof Education. We hebben dit jaar aanzienlijk geïnvesteerd in praktijkgericht onderzoek, zowel financieel als op het gebied van personeel.

Zwaartepunten

In 2023 hebben de CoE’s de zwaartepunten verder aangescherpt voor de verdieping en betere focus van hun onderzoek. De 4 CoE’s zijn:

  1. Brede welvaart en Nieuw Ondernemerschap
  2. MNEXT
  3. Perspectief in Gezondheid
  4. Veiligheid en Veerkracht

Groei van CoE’s

In 2023 hebben de CoE's hun kennisprogramma's ontwikkeld en uitgebreid, wat leidde tot de aanstelling van nieuwe lectoren en onderzoekers. In 2023 zijn 9 nieuwe lectoraten opgezet en 7 nieuwe lectoren aangenomen. Én werden 6 senior-onderzoekers aangesteld als associate lector. Het aantal onderzoekers en docent-onderzoekers groeide met 76. Ook de samenwerking met het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) en het Avans Ondernemerscentrum (AOC) is versterkt.

Onderzoeksprojecten

Er zijn in 2023 verschillende onderzoeksactiviteiten en samenwerkingsverbanden opgezet, zoals het ELSA Lab, het GET-lab, het project ‘Thuis wonen met dementie’, Samenwerking De Woenselse Poort en het internationale onderzoeksproject INTEGRES.

Avans heeft ook initiatieven gestart op het gebied van onderwijs, zoals de afstudeerateliers voor vierdejaarsstudenten en een learning lab voor Generatieve AI.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Onderzoek.