Jaarverslag - Onderwijs

Flexibel onderwijs

Avans heeft als doel gesteld om in co-creatie met het werkveld het onderwijs en onderzoek flexibel in te richten. Met aandacht voor inhoudelijke thema’s als duurzaamheid, interdisciplinariteit en blended onderwijs. Zo krijgen de studenten meer keuzevrijheid en kunnen ze zich ontwikkelen tot de wendbare professionals die de maatschappij nodig heeft.

Stam- en vrijekeuzemodules

In de eerste helft van 2023 werkten we aan nieuwe blauwdrukken van meer dan 60 voltijdopleidingen om deze voor het schooljaar 2024-2025 gereed te hebben. Vervolgens startten module-ontwikkelteams met het ontwikkelen van de verplichte (stam)modules van het eerste jaar.

Ook begonnen academies en onderwijsondersteuners met het vormgeven van de 25% keuzeruimte die elke student heeft. Dit leidde tot een conceptportfolio met meer dan 250 keuzemodules. Elke academie ontwerpt deze modules verder in samenwerking met passende partners vanuit het werkveld, onderzoek en onderwijs.

Deeltijdcursussen, masters en AI

Sinds 2023 kunnen deeltijdstudenten bij Avans profiteren van flexibele cursusopties om naast hun werk verder te studeren. We breiden ook het masteraanbod uit, met nadruk op thema's die verbonden zijn aan onze onderzoekszwaartepunten en -thema’s. Ook spraken we in 2023 de ambitie uit voor de ontwikkeling van ‘maatschappelijk verantwoorde AI’: samen met praktijkpartners maken wij AI praktisch toepasbaar.

Tot slot herijkten we het 'Global Engagement'-beleid voor interculturele competenties en internationale samenwerking. Terwijl initiatieven van GreenOffice de duurzame ontwikkeling van Avans bevorderden.

Lees meer over alle ontwikkelingen in het hoofdstuk Onderwijs.